Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

2.3.2011 (6)

Zápis č. 6  zasedání Sociálního a zdravotního výboru konaného dne 2.3.2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr.  D. Bubníková, Ing. J. Vitha, JUDr. P. Lachnit, M. Kukrle,

PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, Mgr. L. Vávrová, PhD., R. Peterková

 

Omluveni: Mgr. T. Hradilková, MUDr.  A. Marinov, Ing. V. Šorm

 

 

Jednání zahájila předsedkyně SV ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:     1)   Zahájení jednání

2)      Schválení zápisu ze dne 27.1.2011

3)      Informace JUDr. Petra Lachnita, zástupce starosty o grantech

4)   Projednání žádostí o přidělení obecních bytů pro seniory

5)   Různé.

 

Hlasování: pro / proti / zdržel se

 

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 8/0/0

ad 2) . Kontrola zápisu z minulého jednání.

 

Usnesení: Výbor bere zápis z jednání SV konaného dne 27.1. 2011 na vědomí bez připomínek

Hlasování: 8/0/0

 

 

ad 3) JUdr. Petra Lachnit, zástupce starosty informoval členy výboru o skutečnosti, že na příštím zasedání výrobu budou předloženy informace o připravovaných grantech ze sociální oblasti.

 

ad 4) Předsedkyně výboru Ing. Vlasta Váchová úvodem předložila návrh na změnu v bodovacích tabulkách žadatelů o přidělení obecních bytů pro seniory

 

-         u data narození žadatele(ů) bude v závorce uveden věk žadatele (pro lepší orientaci v žádosti)

-         v bodě „celková výše příjmů na osobu“ v případě, že žádost bude podávat vícečlenná domácnost, bude spočtena částka připadající na jednu osobu

 

 

Usnesení:: Výbor schvaluje uvedené změny v tabulkách žadatelů – seniorů

Hlasování: 8/0/0

 

 

Dále byly projednány následující žádosti o pronájem obecních bytů seniorům:

1) Věra Kolínská, Plzeňská 421/48, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence žadatelů o pronájem obecních bytů seniorům s bodovým ohodnocením 15 bodů a navrhuje paní Kolínské nabídnout byt 1+kk na adrese Plzeňská 442/209, Praha 5.

Hlasování: 8/0/0

2) Věra Štecherová, Lidická 829/3, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence žadatelů o pronájem obecních bytů seniorům s bodovým ohodnocením 14

Hlasování: 8/0/0

 

3) Miroslav a Marta Vidímovi, V. Huga 15/1, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence žadatelů o pronájem obecních bytů seniorům s bodovým ohodnocením 17 bodů

Hlasování: 8/0/0

 

4) Jaroslava Hlaváčová, Bozděchova 758/8, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence žadatelů o pronájem obecních bytů seniorům s bodovým ohodnocením 15 bodů

Hlasování: 8/0/0

 

5) Blažena Růžičková, Radlická 112/22, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence žadatelů o pronájem obecních bytů seniorům s bodovým ohodnocením 18 bodů a navrhuje paní Růžičkové nabídnout byt 1+kk na adrese Plzeňská 445/213, Praha 5.

Hlasování: 8/0/0

Sociální a zdravotní výbor ukládá předsedkyni ing. Váchové kontaktovat CSOP ve věci zajištění tlumočníka do znakové řeči a ve spolupráci se soc. odborem ÚMČ Praha 5 a tlumočníkem do znakové řeči prošetřit sociální situaci žadatelky.

Hlasování: 8/0/0

6) Ing. Dana Válková, Vrchlického 647/78, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence žadatelů o pronájem obecních bytů seniorům s bodovým ohodnocením 15 bodů

Hlasování: 8/0/0

 

7) Libuše Hlavatá, U Nikolajky 1097/3, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence žadatelů o pronájem obecních bytů seniorům, s tím že v současné době není v možnostech ÚMČ žádost řešit.

Hlasování: 8/0/0

 

8) Miroslava Malcová, U Mrázovky 1246/14, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence žadatelů o pronájem obecních bytů seniorům s bodovým ohodnocením 16 bodů

Hlasování: 8/0/0

9) Věra Duchoňová, Malátova 659/16, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence žadatelů o pronájem obecních bytů seniorům s bodovým ohodnocením 14 bodů

Hlasování: 8/0/0

10) Miloš a Stanislava Kruckých, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence žadatelů o pronájem obecních bytů seniorům s bodovým ohodnocením 17 bodů

Hlasování: 8/0/0

 

11) Zdeněk a Marta Táflovi, Lidická 66/43, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence žadatelů o pronájem obecních bytů seniorům s bodovým ohodnocením 14 bodů

Hlasování: 8/0/0

12) Miroslav Jiskra, Kmochova 736/13, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence žadatelů o pronájem obecních bytů seniorům s bodovým ohodnocením 17 bodů a navrhuje panu Jiskrovi nabídnout byt 0+1 na adrese Plzeňská 2076/174, Praha 5.

Hlasování: 8/0/0

13) Dagmar Vítová, Matoušova 1268/6, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence žadatelů o pronájem obecních bytů seniorům, s tím že v současné době není v možnostech ÚMČ žádost řešit.

Hlasování: 8/0/0

14) Ivanka a Petr Prokešovi, Arbesovo nám. 283/9, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence žadatelů o pronájem obecních bytů seniorům, s tím že v současné době není v možnostech ÚMČ žádost řešit.

Hlasování: 8/0/0

15) Margita Blašková, Na Valentince 361/9, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence žadatelů o pronájem obecních bytů seniorům s bodovým ohodnocením 21 bodů

Hlasování: 8/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje stanovit jako náhradníky na nabídku bytu 1+kk na adrese Plzeňská 445/213 a bytu 1+kk na adrese Plzeňská 442/209 v případě, že nabídku bytu nepřijme některá z navržených žadatelek. Náhradníci byli navrženi v následujícím pořadí:

1) Jaroslava Hlaváčová, Bozděchova 758/8, Praha 5

2) Věra Štecherová, Lidická 829/3, Praha 5

Hlasování: 8/0/0

 

 

 

 

 

ad 5) Předsedkyně výboru ing. Vlasta Váchová předložila členům výboru k posouzení žádost Františka Čelka, Na Čečeličce 1848/10, Praha 5.

 

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor projednání žádosti pana Čelka odkládá a ukládá ing. Váchové prošetřit, zda nelze situaci pana Čelka řešit prostřednictvím některé z neziskových organizací a následně informovat členy výboru.

Hlasování: 8/0/0

 

 

Zapsal:                                                                                                Za správnost:

R. Kobza                                                                                         Ing. V. Váchová

tajemník SV                                                                                     předsedkyně SV

Přečteno: 3657x
Publikováno: 16.03.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální
Vytisknout