Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2009

 
 
 

19.11.2009 (10)

Zápis č. 10. ze řádného jednání Sociálního výboru konaného dne 19. 11. 2009
Přítomni: Ing. V.Váchová, PhDr. M. Kudrys,  Mgr. L. Vávrová, PhD., B. Alter, R. Peterková, Mgr. J. Koryčová,
Omluveny: J. Matoušková, Mgr. H. Šupová, Mgr. A. Grušová, E. Kalhousová
Program:     1)   Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Schválení programu
3) Tísňová péče AREÍON
4) Termíny zasedání Sociálního výboru v 1. pololetí 2010
5) Různé
Hlasování: pro / proti / zdržel se
Jednání zahájila Ing. V. Váchová.
ad 1)
Schválení zápisu z 9. zasedání výboru
Hlasování: 5/0/0
ad 2)
Schválení programu.
Hlasování: 5/0/0
ad 3) Tísňová péče AREÍON
Ing. Váchová informovala o dvou žádostech seniorů  o instalaci Tísňové péče  podaných na sociální odbor.  U obou žadatelů bylo provedeno zaměstnanci Sociálního odboru Ú MČ Praha 5 místní šetření a obě žádosti byly doporučeny členům Sociálního výboru k projednání a odsouhlasení.
Členové Sociálního výboru souhlasí s instalací Tísňové péče AREÍON u obou žadatelů. Jejich žádosti budou předány o.s. Život 90 k instalaci zařízení Tísňové péče.
Hlasování:
5/0/0
Ad 4)
Návrh termínů jednání Sociálního výboru v I. pololetí 2010:
leden         21. ledna
únor          18. února
březen       18. března
duben        15. dubna
květen       20. května
červen       17. června
Jednání se uskuteční vždy od 16,00 hod. cca do 18,00 hod. v zasedací místnosti R MČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5 (pokud nedojde k případné změně termínu jednání SV).
Hlasování:
5/0/0
Ad 5)
Další jednání Sociálního výboru, plánované na 17. 12. 2009 se neuskuteční, vzhledem k tomu, že v tomto termínu bude probíhat jednání Zastupitelstva MČ Praha 5.
Členové výboru vzali tuto informaci na vědomí.
Příští řádné zasedání je 21. ledna 2010 v 16.00 hod. v zasedací místnosti RMČ,
Štefánikova 13, 15, Praha 5
Zapsala:  J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová           Dne: 15. 12. 2009
Přečteno: 2906x
Publikováno: 14.01.2010, poslední změna: 30.04.2012
Vytisknout