Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2009

 
 
 

17.9.2009 (8)

Zápis č. 8 zasedání Sociálního výboru konaného dne 17. 9. 2009.
Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová PhD., PhDr. M. Kudys, R. Peterková, Mgr. A. Grušová, Mgr. J. Koričová
Omluveni: B. Alter, J. Matoušková, Mgr. H. Šupová, E. Kalousová
Host: L. Budín
Program:
I. Beseda zástupců o. s. Život 90 s obvodními lékaři působícími v MČ Praha 5 – Tísňová
péče AREÍON
II.
1)   Kontrola zápisu z minulého jednání
2)   Schválení programu
3)   Tísňová péče AREÍON
4)   Různé
Jednání zahájila a řídila Ing. V. Váchová
Hlasování: pro / proti / zdržel se
Ing. V. Váchová informovala o besedě zástupců o. s. Život 90 s obvodními lékaři působícími v MČ Praha 5 – Tísňová péče AREÍON,  která se uskutečnila před samotným jednáním Sociálního výboru.
ad 1) Kontrola zápisu z minulého jednání
Hlasování: 4/0/1
ad 2)  Schválení programu
Hlasování: 5/0/0
Mgr. Koričová předložila návrh rozpočtu na rok 2010. Rozpočet byl navržen se stejnými parametry jako v minulém roce, ponížený o 10 %. Termín dodání již úplného rozpočtu na rok 2010 byl stanoven  Ú MČ Praha 5 na 23. 9. 2009.
Výbor bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2010.
Mgr. Vávrová pozvala členy výboru a zastupitele na 1. 10. 2009, kdy se ve 14.00 hod. bude konat, jako každý rok, den pro seniory v Národním domě na Smíchově.
Příští řádné zasedání Sociálního výboru bude 15. 10. 2009 v 16.00 hod. v zasedací místnosti Rady MČ, 6. patro, Štefánkova 13, Praha 5.
Zapsala: J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová               Dne: 17. 9. 2009.
Přečteno: 3071x
Publikováno: 29.10.2009, poslední změna: 30.04.2012
Autor: J.Straňáková
Vytisknout