Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2009

 
 
 

27.8.2009 (7)

Zápis č. 7. zasedání Sociálního výboru konaného dne 27. 8. 2009.
Přítomni: Ing. V. Váchová, PhDr. M. Kudrys, J. Matoušková, R. Peterková, Mgr. H. Šupová, E. Kalhousová, Mgr. J. Koričová
Omluveni: Mgr. L. Vávrová, PhD., B. Altner, Mgr. A. Grušová
Host: Mgr. L. Budín
Program:     1)   Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Schválení programu
3) Tísňová péče AREÍON
4) Různé:
- Plán udržitelného rozvoje sociálních služeb MČ Praha 5, Rozpracovaný akční plán pro rok 2009 a výhled pro roky 2010 – 2012
- Žádost o finanční  příspěvek o.s. Lata
- Žádost KMC Barrandov o finanční příspěvek na dokončení rekonstrukce objektu
- Žádost o.s. Naděje 2000 o finanční příspěvek
- informace
Hlasování: pro / proti / zdržel se
Jednání zahájila Ing. V. Váchová
ad 1)
Schválení zápisu z 6. zasedání výboru
V. Váchová uvedla, že případné připomínky k zápisu z jednání sociálního výboru se musí týkat tématiky, která byla na jednání výboru projednávána.
Hlasování: 4/0/2
ad 2)
Schválení programu.
Hlasování: 6/0/0
ad 3)
V. Váchová informovala členy výboru, o tom, že v současné době na Sociálním odboru evidují 3 žádosti o připojení Tísňové péče. Zaměstnanci odboru provedli u žadatelů místní sociální šetření a připojení Tísňové péče doporučili.
Diskuze:
E.Kalhousová doporučila, aby se uskutečnila schůzka obvodních lékařů, zástupců o.s. Život 90 a členů sociálního výboru k uvedené problematice
Hlasování:
6/0/0/
Ad 4)
- Mgr. L. Vávrová, PhD., předložila členům výboru koncepční materiál: Plán udržitelného rozvoje sociálních služeb MČ Praha 5, Rozpracovaný akční plán pro rok 2009 a výhled pro roky 2010 – 2012, který je výstupem z jednání ke Komunitnímu plánování MČ Praha 5
Členové výboru vzali předložený materiál na vědomí.
-    Žádost o.s. Lata – Program pro ohroženou mládež o finanční příspěvek.
O. s. požádalo MČ Praha 5 o příspěvek na další projektové aktivity – projekt „Ve dvou se to lépe táhne“.
Diskuze:
V. Váchová uvedla, že o. s. Lata obdrželo v roce 2009 v rámci grantů příspěvek ve výši Kč 90 000,- (původní požadavek o.s. byl na Kč 98 000,-)
Mgr. J. Koričová – o.s. v letošním roce nepožádalo o spolupráci Sociální odbor, takže není zřejmé, kolik klientů z MČ Praha 5 je do činnosti o.s. zapojeno (O.s. uvádí, že v roce 2009 je do jednotlivých aktivit zapojeno 5 klientů z MČ Praha 5)
E. Kalousová doporučila, aby o.s. byl další příspěvek ve výši Kč 47 500,- poskytnut.
J. Matoušková podpořila stanovisko E. Kalousové
Hlasování:
2/4/0
-   Žádost KMČ Barrandov o finanční příspěvek na dokončení rekonstrukce objektu ve výši
Kč 45 000,-.
Diskuze:
J. Matoušková – doporučila poskytnout příspěvek v požadované výši
E. Kalhousová – tento požadavek doporučila akceptovat
V. Váchová uvedla, že majitelem objektu je Magistrátu hl. m. Praha a podle platných
rozpočtových pravidel nelze z rozpočtu jednoho subjektu přispívat na opravy subjektu
jiného.
Hlasování:
2 (pro poskytnutí příspěvku)/4/0
- Žádost o.s. Naděje 2000 o finanční příspěvek na pobyt klientky M.F.
V. Váchová uvedla, že uvedená klientka má trvalé bydliště ve Slivenci, o.s. musí o
příspěvek požádat zástupce samosprávy ve Slivenci.
Hlasování:
6/0/0
Různé:
1)R.Peterková požádala o to, aby na jednání sociálního výboru byla přizvána Mgr.
Sedlačíková, která by členy výboru informovala o činnosti právní poradny.
2) V. Váchová informovala o průběhu „Průzkumu dopadů regulovaného nájemného na
sociálně znevýhodněné občany trvale žijící na území MČ Praha 5.
Členové výboru vzali tyto informace na vědomí.
Příští řádné zasedání je 17. 9. 2009 v 16.00 hod. v zasedací místnost RMČ.
Zapsala: Mgr. J. Koričová                    Ověřila: Ing. V. Váchová              Dne: 11.9.2009
Přečteno: 4108x
Publikováno: 21.09.2009, poslední změna: 30.04.2012
Autor: J.Straňáková
Vytisknout