22.4.2009 (mimořádné)

Zápis z mimořádného zasedání  Sociálního výboru konaného dne 22. 4. 2009
Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová PhD,  J. Matoušková,
Mgr. H. Šupová, Mgr. A. Grušová, E. Kalhousová, Mgr. J. Koričová
Nepřítomni: PhDr. M. Kudrys, R. Peterková
Hosté: Pavlína Janatková – ekonom OSO
Program:              Přidělení grantů v sociální oblasti pro rok 2009
Hlasování: pro / proti / zdržel se
Jednání výboru zahájila Ing. Váchová
1) Schválení programu.
hlasování: 6/0/0
2) Ing. Váchová informovala členy výboru o tom, že všechny předložené žádosti o
granty byly doplněny a splňují požadavky předkladatele. Návrhy na poskytnutí
finančního příspěvku mohou být na zasedání ZMČ předloženy v navrhované výši a
rozsahu.
Usnesení: výbor doporučil poskytnout příspěvky tak, jak byly navrženy
hlasování: 6/0/0
Zapsala: Mgr. Jana Koričová
Ověřila: Ing. Vlasta Váchová – předsedkyně sociálního výboru

Příští řádné zasedání je 14. 5. 2009 v 16.00 hodin, v zasedací místnosti č. 332, Nám. 14. října, Praha - Smíchov.

Přečteno: 2795x
Publikováno: 27.04.2009, poslední změna: 30.04.2012
Autor: J.Straňáková