Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2009

 
 
 

22.4.2009 (mimořádné)

Zápis z mimořádného zasedání  Sociálního výboru konaného dne 22. 4. 2009
Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová PhD,  J. Matoušková,
Mgr. H. Šupová, Mgr. A. Grušová, E. Kalhousová, Mgr. J. Koričová
Nepřítomni: PhDr. M. Kudrys, R. Peterková
Hosté: Pavlína Janatková – ekonom OSO
Program:              Přidělení grantů v sociální oblasti pro rok 2009
Hlasování: pro / proti / zdržel se
Jednání výboru zahájila Ing. Váchová
1) Schválení programu.
hlasování: 6/0/0
2) Ing. Váchová informovala členy výboru o tom, že všechny předložené žádosti o
granty byly doplněny a splňují požadavky předkladatele. Návrhy na poskytnutí
finančního příspěvku mohou být na zasedání ZMČ předloženy v navrhované výši a
rozsahu.
Usnesení: výbor doporučil poskytnout příspěvky tak, jak byly navrženy
hlasování: 6/0/0
Zapsala: Mgr. Jana Koričová
Ověřila: Ing. Vlasta Váchová – předsedkyně sociálního výboru

Příští řádné zasedání je 14. 5. 2009 v 16.00 hodin, v zasedací místnosti č. 332, Nám. 14. října, Praha - Smíchov.

Přečteno: 2798x
Publikováno: 27.04.2009, poslední změna: 30.04.2012
Autor: J.Straňáková
Vytisknout