Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2009

 
 
 

2.4.2009 (4)

Zápis č. 4 zasedání Sociálního výboru konaného dne 2. 4. 2009.

Přítomni: Ing. V. Váchová, B. Altner, J. Matoušková, R. Peterková, Mgr. H. Šupová, Mgr. A.

Grušová, E. Kalhousová

Omluveni: Mgr. L. Vávrová, PhDr. M. Kudrys, Mgr. J. Koričová

Program: 1) Kontrola zápisu z minulého jednání

2) Schválení programu

3) Přidělení grantů ze sociální oblasti

- volnočasové aktivity

- „Podaná ruka“

4) Různé

Jednání zahájila a řídila Ing. V. Váchová

Hlasování: pro / proti / zdržel se

Ing. V. Váchová předložila návrh týkající se projednávání pouze jediného bodu programu, přidělení grantů.

Hlasování: 7/0/0

Paní E. Kalousová poděkovala za poskytnutí možnosti nahlédnout do došlých žádostí o granty. Bylo by dobré vyhovět více lidem, aby byla konkurence mezi poskytovateli služeb. Požádala o benevolenci přístupu k neziskovým organizacím.

Ing. V. Váchová předložila členům komise dva návrhy týkající se postupů a podmínek při podávání žádostí o poskytnutí grantů:

1) dodržet stanovené podmínky pro podání žádostí (doložit všechny potřebné doklady)

Hlasování: 3/3/1

2) tolerovat případné nepředložení potvrzení finančního úřadu, bude doloženo až v den podepsání smlouvy

Hlasování: 4/2/1

Projednávání grantů v sociální oblasti pro rok 2009.

I. Téma projektu – spokojené stáří

1) Elpida Plus, o.p.s.

Název projektu: senioři z P5 na horách

Požadovaná částka 76 830,-

Udělená částka 21 000.-

Hlasování: 7/0/0

2) Centrum pro ZP kraje

Název projektu: nejsi sám

Požadovaná částka 68 400,-

Udělená částka 40 000,-

Hlasování: 7/0/0

3) Diakonie ČCE

Název projektu: důstojně prožívané stáří

Požadovaná částka 100 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

4) Armáda spásy v ČR

Název projektu: soc. aktivizační služby senioři a TP

Požadovaná částka 750 000,-

Udělená částka 200 000,-

Hlasování: 7/0/0

5) Hospic sv. Štěpána, o.s.p

Název projektu: Hospic sv. Štěpána

Požadovaná částka 40 000,-

Udělená částka 40 000,-

Hlasování: 7/0/0 CELKEM: 351 000,-

II.Téma projektu – život bez bariér

1) Formika, o.s.

Název projektu: podporované zam. v regionech

Požadovaná částka 97 750,-

Udělená částka 20 000,-

Hlasování: 7/0/0

2) Svaz postiž. civil. chorob

Název projektu: rekondice kardiaků a diabetiků

Požadovaná částka 16 000,-

Udělená částka 16 000,-

Hlasování: 7/0/0

3) Svaz diabetiků

Název projektu: pomoc diabetikům

Požadovaná částka 50 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

4) SDM Sedlec

Název projektu: spec. domov mládeže – denní stacionář

Požadovaná částka 50 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 6/0/1

5) SKNEDAM

Název projektu: bariéry u neslyšících

Požadovaná částka 70 000,-

Udělená částka 55 000,-

Hlasování: 7/0/0

6) Domov Dana

Název projektu: am. divadlo, rehab. pobyt, dílna

Požadovaná částka 59 000,-

Udělená částka 30 000,-

Hlasování: 7/0/0

7) Fokus Praha, o.s.

Název projektu: centrum psychosociální rehabilitace

Požadovaná částka 84 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

8) APLA Praha, Stř.Č., o.s.

Název projektu: odb. soc. por. – autismus

Požadovaná částka 144 500,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

9) Helppes, o.s.

Název projektu: integrace na 4 tlapkách

Požadovaná částka 93 000,-

Udělená částka 0

Hlasování: 7/0/0

10) škola Modrý klíč

Název projektu: denní, týdenní stacionář, odleh. služby

Požadovaná částka 45 000,-

Udělená částka 20 000,-

Hlasování: 7/0/0

11) Máme otevřeno?, o.s.

Název projektu: tranzitní program

Požadovaná částka 220 000,-

Udělená částka 0

Hlasování: 7/0/0

12) Máme otevřeno? o.s.

Název projektu: asistenční služba

Požadovaná částka 190 000,-

Udělená částka 30 000,-

Hlasování: 7/0/0

13) Máme otevřeno?, o.s.

Název projektu: dobrovolnické centrum

Požadovaná částka 80 000,-

Udělená částka 10 000,-

Hlasování: 7/0/0

14) Česká unie neslyšících

Název projektu: provoz Centra sociálních služeb

Požadovaná částka 60 000,-

Udělená částka 20 000,-

Hlasování: 7/0/0

15) Kontakt bB, o.s.

Název projektu: soc. aktivizační sl. pro TP

Požadovaná částka 243 380,-

Udělená částka 20 000,-

Hlasování: 7/0/0

16) Sdr. pro kompl péči DMO

Název projektu: soc. sl. pro lidi s DMO

Požadovaná částka 106 680

Udělená částka 10 000,-

Hlasování: 7/0/0 CELKEM: 431 000,-

III. Téma projektu – život bez nudy a rodina spolu

1) Poradna pro rodinu

Název projektu: rodinné poradenství

Požadovaná částka 532 000,-

Udělená částka 0

Hlasování: 7/0/0

2) Bílý kruh bezpečí, o.s.

Název projektu: pomoc obětem trestných činů

Požadovaná částka 252 000,-

Udělená částka 150 000,-

Hlasování: 7/0/0

3) Hestia, o.s.

Název projektu: program pět P Praha

Požadovaná částka 224 600,-

Udělená částka 120 000,-

Hlasování: 6/0/1

4) Člověk v tísni, o.p.s.

Název projektu: terénní soc. práce

Požadovaná částka 170 000,-

Udělená částka 150 000,-

Hlasování: 7/0/0

5) Bílý kruh bezpečí, o.s.

Název projektu: DONA linka, non stop telef. Pomoc

Požadovaná částka 176 000,-

Udělená částka 120 000,-

Hlasování: 5/0/2

6) Armáda spásy v ČR

Název projektu: soc. aktivizační služby pro rodiny

Požadovaná částka 250 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0 CELKEM: 590 000,-

Volnočasové aktivity

1) MŠ Duha

Název projektu: hippoterapie – šance pro vás

Požadovaná částka 20 640,-

Udělená částka 20 000,-

Hlasování: 7/0/0

2) Člověk v tísni, o.p.s.

Název projektu: nemít prázdné prázdniny

Požadovaná částka 66 100,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

3) Taneční studio

Název projektu: činnost tanečního centra

Požadovaná částka 40 000,-

Udělená částka 0

Hlasování: 7/0/0

4) Elpida plus, o.p.s.

Název projektu: internet pro seniory

Požadovaná částka 98 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

5) Pro rodinu, o.p.s.

Název projektu: kurzy pro rodiče

Požadovaná částka 327 600,-

Udělená částka 0

6) Pro rodinu, o.p.s.

Název projektu: divadelní andílek

Požadovaná částka 261 310

Udělená částka 0

Hlasování: 7/0/0

7) Svaz důchodců ČR

Název projektu: aktivitou proti stárnutí

Požadovaná částka 52 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

8) Helppes, o.s.

Název projektu: podaná pac

Požadovaná částka 133 000,-

Udělená částka 30 000,-

Hlasování: 7/0/0

9) Kulturní a mateřské centrum

Název projektu: ozdravný pobyt u Máchova jezera

Požadovaná částka 33 900,-

Udělená částka 0

Hlasování: 7/0/0

10) Kulturní a mateřské centrum

Název projektu: den dětí

Požadovaná částka 50 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

11) Kulturní a mateřské centrum

Název projektu: vánoční strom

Požadovaná částka 22 700,-

Udělená částka 20 000,-

Hlasování: 7/0/0

12) FIT Club – F. Hájek (tento bod byl stažen z projednávání)

Název projektu: rekond. cvičení pro ml. a seniory

Požadovaná částka 100 000,-

Udělená částka 0

13) APERIO

Název projektu: kurzy pro rodiče

Požadovaná částka 45 000,-

Udělená částka 0

Hlasování: 7/0/0

14) Hestia, o.s.

Název projektu: dobrovolnictví na Praze 5

Požadovaná částka 46 000,-

Udělená částka 40 000,-

Hlasování: 7/0/0

15) Česká unie neslyšících

Název projektu: aktivity neslyšících

Požadovaná částka 44 000,-

Udělená částka 40 000,-

Hlasování: 7/0/0

16) Senior fines, o.s.

Název projektu: pohybové aktivity pro seniory

Požadovaná částka 170 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

17) LATA

Název projektu: ve dvou se to lépe táhne

Požadovaná částka 98 000,-

Udělená částka 90 000,-

Hlasování: 6/0/1 CELKEM: 490 000,-

V. Kde dělám chybu

1) Sedm paprsků, o.s.

Název projektu: manažerem své budoucnosti

Požadovaná částka 350 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

2) Pro Fem, o.p.s.

Název projektu: PC kurzy pro nezam. ženy

Požadovaná částka 25 900,-

Udělená částka 2000,-

Hlasování: 7/0/0

3) Progressive, o.s.

Název projektu: No biohazard – terénní program

Požadovaná částka 450 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 5/0/2

4) Ježek a čížek, o.s.

Název projektu: nácvik sociálních dovedností

Požadovaná částka 70 000,-

Udělená částka 30 000,-

Hlasování: 7/0/0

5) Armáda spásy v ČR

Název projektu: centrum sociálních služeb

Požadovaná částka 100 000,-

Udělená částka 0

Hlasování: 7/0/0

6) Magdaléna, o.p.s.

Název projektu: doléčovací centrum Magdaléna

Požadovaná částka 100 000,-

Udělená částka 15 000,-

Hlasování: 7/0/0 CELKEM: 147 000.- Kč

Granty v sociální oblasti pro rok 2009 byly vyhlášeny pro podporu komunit dle stanovených pilířů v celkové výši 2 600 000,- Kč.

Na návrh Sociálního výboru ze dne 2.dubna 2009 byla rozdělena částka v celkové výši Kč 2 009 000,-. Zbývající částka ve výši Kč 291 000,- zůstává v rezervě Sociálnímu výboru pro řešení naléhavých záležitostí.

Pro IV. pilíř – život bez předsudků, který je určen národnostním skupinám – etnické menšiny, uprchlíci se statutem uprchlíka, cizinci žijící v MČ Praha 5, bylo vyčleněno Kč 300 000,-.

Žádost (1) pro toto téma, byla předána k vyhodnocení pí Kalhousové, předsedkyně etnické komise.

Příští řádné zasedání Sociálního výboru bude 14. 5. 2009 v 16.00 hod. v zasedací místnosti č. 332, nám. 14. října, Praha – Smíchov.

Zapsala: J. Straňáková Ověřila: Ing. V. Váchová Dne: 2. 4. 2009

Přečteno: 3020x
Publikováno: 23.04.2009, poslední změna: 30.04.2012
Autor: J.Straňáková
Vytisknout