Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2009

 
 
 

26.3.2009 (mimořádné)

Zápis z mimořádného jednání Sociálního výboru konaného dne 26.3.2009.Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová, PhD., PhDr. M. Kudrys, B. Altner, J.
Matoušková, Mgr. H. Šupová, Mgr. A. Grušová, E. Kalhousová

Nepřítomni: Mgr. J. Koričová, R. Peterková

Hosté: Mgr. Lukáš Budín

Program: 1) Přidělení grantů v sociální oblasti na rok 2009
a) „Podaná ruka“
b) „Volnočasové aktivity“

2) Různé


Jednání zahájila a řídila Ing. V. Váchová

Hlasování: pro / proti / zdržel se

ad 1)
Přidělení grantů v sociální oblasti na rok 2009

Ing. V. Váchová předložila návrh týkající se pouze diskuse na téma předložených návrhů grantů. Hlasování proběhne až na řádném jednání dne 2.4.2009.

Hlasování: 8/0/0


ad 2)
Různé

Diskuse:

1) Mgr. L. Vávrová informovala, že se hodnotily 4 granty + volnočasové aktivity. Finanční požadavek byl – 6. 953. 689,- Kč, návrh na výši přidělení – 2. 300. 000,- Kč, na IV. Pilíř – 300.000,- Kč. Dále informovala o častých nedostatcích v žádostech o přidělení grantů, nejčastěji chybělo potvrzení finančního úřadu.
2) pí E. Kalhousová projevila zájem o nahlédnutí do došlých žádostí.
3) Mgr. Grušová chtěla vědět jaký problém měl PROFEN, že nesplnil podmínky.
Mgr. L. Vávrová: Nedodal doklad o přidělení IČA a potvrzení finančního úřadu.
4) Mgr. L. Vávrová navrhla přeložit program Člověk v tísni do IV. pilíře Život bez předsudků.Jakékoliv připomínky ke grantům, zasílat E-mailem Ing. V. Váchové.


Usnesení:
Sociální výbor vzal předložené informace a materiály na vědomí.Příští řádné zasedání sociálního výboru bude 2.4.2009 v 16.00 hod. v zasedací místnosti
č. 330, nám. 14. října, Praha – Smíchov.


Zapsala: Jitka Straňáková Ověřila: Ing. V. Váchová dne 26.3.2009


Přečteno: 3264x
Publikováno: 08.04.2009, poslední změna: 30.04.2012
Autor: J.Straňáková
Vytisknout