Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2009

 
 
 

15.1.2009 (1)

Zápis č. 1 zasedání Sociálního výboru konaného dne 15.1.2009.

Přítomni: Ing. V. Váchová, J. Matoušková, R. Peterková, Mgr. A. Grůšová, Mgr. J. Koričová

Omluveni: Mgr. L. Vávrová, PhDr. M. Kudys, B. Alter, Mgr. H. Šupová, E. Kalhousová

Hosté: pí P. Vopeláková – Armáda spásy. Komunitní centrum v Praze 5

pí J. Zaťková, pí A. Merclová – Pečovatelská služba Klamovka – Diakonie ČCS –

SKP v Praze

pí I. Fojtů – ADCH Praha – Dům Gloria

Program: 1) Kontrola zápisu z minulého jednání

2) Schválení programu

3) Informace o činnosti organizací:

a) Armáda spásy. Komunitní centrum, Praha 5

b) Pečovatelská služba Klamovka – Diakonie ČCE – SKP v Praze

c) ADCH Praha – Dům Gloria

Hlasování: pro / proti / zdržel se

Jednání zahájila Ing. V. Váchová

ad 1)

Schválení zápisu z 10. zasedání výboru

Usnesení: Výbor bere na vědomí

ad 2)

Schválení programu.

Usnesení: Výbor bere na vědomí

ad 3)

Na jednání výboru byli pozváni zástupci 3 organizací, které na území MČ Praha 5 aktivně pracují se seniory a poskytují účinnou pomoc matkám s dětmi v nepříznivých sociálních situacích.

a) Armáda spásy. Komunitní centrum v Praze 5, Lidická ul. 18

Činnost KC představila jeho vedoucí, paní Pavlína Vopeláková. Toto zařízení poskytuje své služby především seniorům a invalidním důchodcům, pro které centrum realizuje řadu aktivit (kurzy PC, anglického jazyka, kurzy dietního vaření, vzdělávací kurzy atd.) včetně možnosti zajištění stravování za zvýhodněné ceny. Do těchto aktivit je v současné době zapojeno cca 60 seniorů. Další významnou činností centra jsou aktivity určené matkám s malými dětmi. Těm centrum pomáhá při řešení jejich případných výchovných problémů, pomáhá jim najít uplatnění v pracovním životě atd. Těchto aktivit se zúčastňuje cca 10 matek (kapacitní možnosti centra jsou však vyšší). Další aktivity centra jsou zaměřeny na terénní sociální práci směrem k seniorům a k rodinám s dětmi.

b) Pečovatelská služba Klamovka – Diakonie ČCS – SKP v Praze 5, Pobělohorská 7

O činnosti a poskytovaných službách hovořila vedoucí pečovatelské služby, paní Jarmila Zaťková, která uvedla, že středisko poskytuje sociální, pečovatelské, ošetřovatelské a domácí hospicové služby lidem všech věkových skupin v jejich domácím prostředí. Tyto služby jsou poskytovány celoročně (tzn. i o víkendech a svátcích) a to především směrem k seniorům (včetně pomoci při úklidu domácnosti, zajištění drobných pochůzek i doprovodu při vycházkách). V současné době využívá těchto služeb 22 obyvatel Prahy 5. Další poskytovanou službou je půjčování zdravotních kompenzačních pomůcek. O tuto službu je mezi seniory velký zájem. Ve středisku jsou zřízeny 4 pokoje pro tzv. azylové bydlení matek s dětmi.

c) ADCH Praha – Dům Gloria, Renoirova 7/614, Praha 5

O činnosti tohoto zařízení, které bylo pro veřejnost otevřeno v červnu 2008, hovořila vedoucí stacionáře pro seniory, paní Ivana Fojtů. Zařízení je určeno matkám s dětmi a ženám v těžké životní situaci a zároveň zde byl zřízen denní stacionář pro seniory. Ten je určen seniorům, kteří chtějí zůstat ve svém domácím prostředí, ale z důvodu zdravotního postižení nebo vysokého věku si nejsou schopni zajistit potřebnou celodenní péči o svoji osobu a cítí se sociálně izolovaní. Denní program stacionáře je zaměřen především na aktivizaci tělesných a duševních sil při současném respektování individuálních potřeb uživatele. Součástí programu je skupinové kondiční cvičení, taneční terapie, trénink paměti, reminiscenční terapie, ale i rukodělné činnosti, společná četba, poslech hudby atd. Kapacita tohoto zařízení je 10 osob, v současné době jej navštěvuje cca 7 seniorů. V případě zájmu může stacionář poskytovat své služby formou celotýdenní péče (o tyto služby projevil zatím zájem pouze 1 senior). Další významnou činností Domu Gloria je azylové zařízení určené matkám s dětmi. O tyto poskytované služby je velký zájem.

Usnesení:

Výbor bere předložené informace na vědomí

ad 4) Různé

- Ing. Váchová informovala členy Sociálního výboru MČ P5 o informativní schůzce s ředitelem pobočky ÚP hl. m. Praha pro Prahu 5, na které byla projednána spolupráce při zajištění a realizaci veřejně prospěšných prací na území MČ P5.

- Členové výboru na základě této informace diskutovali o velmi neuspokojivém stavu v době posuzování přiznání/nepřiznání příspěvku na péči a zároveň o některých poměrně sporných závěrech šetření lékařů lékařské posudkové služby ÚP hl. m. Praha.

- Ing. Váchová informovala členy výboru o změně plánovaných termínů zasedání výboru v 1. pololetí 2009 a to ze 9.4. na 2.4. a z 18. 6. na 25.6. Zasedání Sociálního výboru v těchto termínech se bude konat od 16.00 hod. na Nám. 14. října ve 3. patře, číslo dveří 330.

Příští řádné zasedání je 12.2.2009 v 16.00 hod. v zasedací místnosti RMČ.

Zapsala: J. Straňáková Ověřila: Ing. V. Váchová Dne: 15.1.2009

Přečteno: 3215x
Publikováno: 17.02.2009, poslední změna: 30.04.2012
Autor: J.Straňáková
Vytisknout