Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2008

 
 
 

4.12.2008 (10)

Zápis č. 10 zasedání Sociálního výboru konaného dne 4. 12. 2008.

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová PhD., PhDr. M. Kudrys, J. Matoušková, R.

Peterková, Mgr. H. Šupová, E. Kalhousová, Mgr. J. Koričová

Omluveni: B. Altner, Mgr. A. Grušová

Host: pí L. Žáčková – koordinátora komunitního plánování pro MČ Praha 5

Program: 1) Kontrola zápisu z minulého jednání

2) Schválení programu

3) L. Žáčková – informace o komunitním plánování na MČ Praha 5

4) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí – správních obvodů v roce 2009

5) Termíny konání jednání Sociálního výboru v 1. pololetí 2009

6) Různé

Hlasování: pro / proti / zdržel se

Jednání zahájila Ing. V. Váchová

ad 1)

Schválení zápisu z 9. zasedání výboru

Hlasování: 7/0/0

ad 2)

Schválení programu

Hlasování: 7/0/0

ad 3)

Informace o komunitním plánování na MČ Praha 5:

Koordinátora komunitního plánování v Praze 5 Lenka Žáčková informovala členy Sociálního výboru o současné situaci v komunitním plánování sociálních služeb v Praze 5.

Součástí informace byla prezentace: „Udržitelný rozvoj sociálních služeb“, která byla připravena pro jednání Sociálního výboru (prezentace bude umístěna na stránkách MČ Praha 5, oddíl Komunitní plánování Prahy 5, v části: doklady a dokumenty). Prezentace dokumentuje aktuální situaci v oblasti sociálních služeb k 30. listopadu 2008 v MČ P5.

Účastníci jednání dále obdrželi písemný materiál: „Systém včasné intervence v sociálně vyloučené lokalitě západní Smíchov“ (materiál je také publikován na stránkách MČ, v oddílu Komunitní plánování). Dále byli seznámeni s „Plánem udržitelného rozvoje sociálních služeb MČ Praha 5 pro období 2009 – 2012“.

L. Žáčková informovala o konferenci ke komunitnímu plánování, která se uskuteční dne 11. prosince 2008.

Usnesení: Sociální výbor vzal předložené informace a materiály na vědomí.

ad 4)

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí – správních obvodů v roce 2009

Mgr. Koričová informovala o žádosti na poskytnutí dotace pro jednotlivé druhy sociálních služeb:

- Pečovatelská služba

- Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

- Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Celková požadovaná částka …………………………………………..………2 250 000.00 Kč

Usnesení: Výbor vzal informaci na vědomí

ad 5)

Termíny konání jednání Sociálního výboru v 1. pololetí 2009

leden

15.1.

únor

12.2.

březen

12.3.

duben

9.4.

květen

14.5.

červen

18.6.

Usnesení: Výbor vzal informaci na vědomí

ad 6)

Různé

Ing. Váchová informovala členy výboru o tom, že v souladu s Jednacím řádem výborů zastupitelstva MČ Praha 5, budou zveřejňovány schválené zápisy ze zasedání Sociálního výboru na webových stránkách Prahy 5 a budou zasílány všem zastupitelům, dále bude všem zastupitelům zasílána pozvánka na každé jednání Sociálního výboru na jejich e-mailovou adresu.

Hlasování: 7/0/0

Příští řádné zasedání Sociálního výboru bude 15. 1. 2009 v 16.00 hod. v zasedací místnosti RMČ.

Zapsala: J. Straňáková Ověřila: Ing. V. Váchová Dne: 4. 12. 2008

.

Přečteno: 3715x
Publikováno: 17.12.2008, poslední změna: 30.04.2012
Autor: J.Straňáková
Vytisknout