Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2008

 
 
 

6.11.2008 (9)

Zápis č. 9 zasedání Sociálního výboru konaného dne 6. 11. 2008.

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová PhD., J. Matoušková, R.

Peterková, Mgr. H. Šupová, Mgr. A. Grušová, E. Kalhousová,

Omluveni: PhDr. M. Kudrys, B. Altner, Mgr. J. Koričová

Host: pí E. Zezulová – vedoucí sestra v Jeslích Okrouhlík, Na Hřebenkách 3,

Praha 5

Program: 1) kontrola zápisu z minulého jednání

2) schválení programu

3) vyhlášení grantů „Podaná ruka“ pro rok 2009

4) jesle - informace

5) termín konání jednání Sociálního výboru v prosinci 2008

6) různé

Hlasování: pro / proti / zdržel se

Jednání zahájila Ing. V. Váchová

ad 1)

Schválení zápisu z 8. zasedání výboru

Hlasování: 6/0/1

ad 2)

Schválení programu.

Hlasování: 7/0/0

Ing. Váchová požádala členy výboru o umožnění vystoupení pí Zezulové, vedoucí sestry denních jeslí, před bodem Vyhlášení grantů „Podaná ruka“ na rok 2009.

Hlasování: 7/0/0

ad 4)

Jesle - informace

Pí Zezulová: Jesle Okrouhlík se nachází v ulici Na Hřebenkách 3, Praha 5. Kapacita zařízení je 25 míst, přijímají se děti ve věku od 1 do 3 – 4 let věku dítěte. Provozní doba od 6.30 hod. do 17.00 hod.

Měsíční paušální poplatek pro děti s trvalým pobytem na MČ Praha 5, přihlášené na pravidelnou docházku (rodiče nepobírají rodičovský příspěvek), je 2.500,- Kč + 100,- Kč denní sazba, která zahrnuje úhradu celodenního stravného ve výši Kč 40,- (snídaně dopolední svačina, oběd a odpolední svačina) a náklady na prádlo a poskytovanou odbornou péči dítěti.

K celodenní docházce do jeslí je v současné době přihlášeno 10 dětí. V jeslích je možné umístit i děti v rozsahu maximálně 5 dnů v měsíci (rodiče neztrácejí nárok na dávku v mateřství). Rodiče hradí v tomto případě denní sazbu ve výši Kč 350,-. Děti, které navštěvují toto zařízení, jsou rozděleny do dvou skupin.

I. skupina - 10 dětí, které docházejí do zařízení pravidelně.

II. skupina – tj. skupina dětí, které jesle navštěvují maximálně 5 dnů v měsíci čítá v současné době 30 dětí. Jesle mají v současné době dostatečnou kapacitu a plně pokrývají poptávku rodičů, kteří mají trvalé bydliště v Praze 5 a žádají o pravidelnou docházku, dále jsou přijímány děti navštěvující jesle maximálně 5 dnů v měsíci (v tomto případě v jeslích funguje tzv. rezervační systém) a na doporučení lékaře.

ad 3)

Vyhlášení grantů „Podaná ruka“ pro rok 2009.

Mgr. Vávrová PhD. informovala o pravidlech k získávání grantů, která zůstávají shodná s granty v minulých letech. Mimo grantové řízení budou moci žadatelé žádat o prostředky na mzdy, na které byla přidělena částka ve výši Kč 350.000,-. O tyto mzdové prostředky budou moci žadatelé žádat po ukončení grantového řízení na Magistrátu hl. m. Praha, tj. od března 2009. Formuláře na žádosti budou k dispozici na internetových stránkách MČ Praha 5. Návrh na vyhlášení grantů bude předložen k projednání Zastupitelstvu.

Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí.

ad 5)

Termín konání jednání Sociálního výboru v prosinci 2008

Ing. Váchová informovala o termínu řádného zasedání Sociálního výboru dne 11. 12. 2008 v 16.00 hod.

(z technických důvodů se jednání Sociálního výboru uskuteční ve čtvrtek

dne 4. prosince 2008 v 16,00 hod.)

Usnesení: Výbor bere tuto informaci na vědomí.

ad 6)

Různé

Mgr. Grušová informovala o zařízení pro cizince, zřizované MŠMT ČR. Zařízení v Praze 5, Radlická 30, slouží od září 2007, jako diagnostický ústav pro děti a mladistvé cizince bez doprovodu. Kapacita zařízení je 18 dětí. Děti jsou do zařízení přijímány na základě vydaného předběžného opatření, nařízené ústavní výchovy nebo uložené ochranné výchovy. V diagnostickém ústavu zůstávají děti asi 2 měsíce, pak jsou přemístěny do Dětského domova se školou Permon nebo jiného dětského zařízení. Návrhy na umístění podává orgán sociálně právní ochrany dětí a mládeže, o umístění vždy rozhoduje příslušný soud. Začátkem září byl aktuální stav v zařízení 7 dětí.

Zapsala: J. Straňáková Ověřila: Ing. V. Váchová v.r. Dne: 6. 11. 2008

Příští řádné zasedání je 4. 12. 2008 v 16.00 hod. v zasedací místnosti RMČ.

Přečteno: 3424x
Publikováno: 26.11.2008, poslední změna: 30.04.2012
Autor: J.Straňáková
Vytisknout