Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2008

 
 
 

16.10.2008 (8)

Zápis č. 8 zasedání Sociálního výboru konaného dne 16. 10. 2008.

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová PhD., PhDr. M. Kudrys, J. Matoušková, R. Peterková, Mgr. H. Šupová, E. Kalhousová, Mgr. J. Koričová

Omluveni: B. Altner, Mgr. A. Grušová

Program: 1) kontrola zápisu z minulého jednání

2) schválení programu

3) poukázky hmotné nouze

4) vyhlášení grantů „Podaná ruka“ pro rok 2009

5) jesle – informace

6) termín konání jednání Sociálního výboru v listopadu 2008

7) různé

Hlasování: pro / proti / zdržel se

ad 1) Jednání zahájila Ing. V. Váchová

Schválení zápisu ze 6. zasedání výboru

hlasování: 6/0/1

Schválení zápisu ze 7. zasedání výboru

Pí Kalhousová měla připomínky k zápisu

Usnesení: výbor požádal pí Kalhousovou, aby do 22.10. zaslala své připomínky tajemnici výboru, která je následně zašle členům výboru.

Usnesení: Výbor bere zápis pouze na vědomí.

ad 2) Schválení programu.

hlasování: 7/0/0

ad 3) Poukázky hmotné nouze.

Mgr. Koričová informovala o připravované novele zákona č. 111/2006 Sb. V návrhu se hovoří o 35 % výplat, které budou vypláceny všem oprávněným příjemcům prostřednictvím poukázek. Ve smyslu § 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se nejedná o veřejnou zakázku. Dodavatelem poukázek, v souvislosti s novelou zákona, od 1. 1. 2009 bude firma: „Sodexho Pass“, která bezúplatně dodá poukázky.

Usnesení: Výbor bere tuto informaci na vědomí.

ad 4) Vyhlášení grantů „Podaná ruka“ pro rok 2009.

Mgr. Vávrová Ph.D. navrhla vyhlásit granty pro rok 2009 na základě schválených pilířů ve smyslu komunitního plánování v MČ Praha 5. Ing. Váchová na žádost pí. Kalhousové zjistí, zda je možné z peněz grantů financovat platy terénních pracovníků neziskových organizací tak, aby bylo možné podpořit jejich práci.

O podmínkách vyhlášených grantů bude realizován seminář, který připraví Ing. Váchová.

hlasování: 7/0/0

ad 5) Jesle - informace:

Mgr. Koričová informovala o případu matky – samoživitelky, která v důsledku nedostatku finančních prostředků, řeší problém umístění svého dítěte do jeslí. Jednalo by se o snížení ošetřovného pro matku, aby mohla dítě umístit (teď paušál 2. 500,- Kč). Oddělení péče o děti doporučuje této matce vyjít vstříc.

Mgr. Vávrová Ph.D. navrhla, aby na lednové zasedání Sociálního výboru byly připraveny podrobné informace o jeslích Na Okrouhlíku (pravidelná docházka dětí, docházka dětí na 5 dnů v měsíci – vytížení kapacity jeslí).

Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí.

ad 6) Termín konání jednání Sociálního výboru v listopadu 2008:

Ing. Váchová navrhuje svolání řádného Sociálního výboru na začátek listopadu. Termín řádného zasedání Sociálního výboru místo 13. 11. 2008 bude 6. 11. 2008.

Usnesení: Všichni členové byli seznámeni a berou změnu termínu na vědomí.

ad 7) Různé:

Mgr. Vávrová Ph.D. navrhla pro organizaci „Člověk v tísni“ (terénní program) částku 50 000,- Kč

hlasování: 7/0/0

Mgr. Vávrová Ph.D. navrhla na projekt Seniórský klub – Veselý Smíchov uvolnit částku ve výši 35. 000,- Kč

hlasování: 7/0/0

Mgr. Vávrová Ph.D. požádala pí Kalhousovou o projednání, vypracování projektu a rozpočtu na adventního setkání dětí z etnických menšin a jeho následné předložení na příštím jednání výboru.

Usnesení: Výbor bere na vědomí.

Pí Matoušková informovala o akci „Stan“ (nezisková organizace) za účasti ADRY, Člověka v tísni apod. Pí Matoušková spolu s pí Kalhousovou nahlásí termín Workshopu, a tím bude celá akce slavnostně zakončena.

Mgr. Vávrová Ph.D. : Dne 23. 10. 2008 od 16.00 hod., jako každoročně, se uskuteční v Národním domě na Smíchově kulturní akce pro seniory.

Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí.

Zapsala: J. Straňáková Ověřila: Ing. V. Váchová Dne: 16. 10. 2008

Příští řádné zasedání je 6. 11. 2008 v 16.00 hod. v zasedací místnosti RMČ.

Přečteno: 2982x
Publikováno: 21.10.2008, poslední změna: 30.04.2012
Autor: J. Straňáková
Vytisknout