Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2008

 
 
 

17.9.2008 (7)

Zápis č. 7 zasedání Sociálního výboru konaného dne 17. 9. 2008

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová PhD, J. Matoušková, R. Peterková,

Mgr. A. Grušová, E. Kalhousová, Mgr. J. Koričová

Omluveni: V. Fořt, B. Altner, Mgr. H. Šupová,

Hosté: PhDr. Daniel Ebel - zastupitel

Program: 1) zahájení a schválení programu

2) návrh rozpočtu na rok 2009

Hlasování: pro / proti / zdržel se

ad 1) Jednání výboru zahájila Ing. Váchová

Schválení programu.

hlasování: 6/0/6

ad 2) Návrh rozpočtu na rok 2009

Diskuse:

Ing. Vl. Váchová projednala návrh rozpočtu na rok 2009 – kapitola 05, odvětví zdravotnictví a odvětví sociální věci po jednotlivých kapitolách, paragrafech a položkách.

Dr. Vávrová seznámila výbor se skutečností, že byl odborem ekonomickým dán pokyn sestavit rozpočet pro rok 2009 tak, aby byl celkově ponížen o 5 % a dále upozornila, že s malými rozdíly bude totožný s letošním rokem. Hlavní rozdíl je ve financování Lékařské služby první pomoci, kde již žádná částka není rozpočtována a dalším zásadním rozdílem oproti roku 2008 je financování poukázek na výplatu hmotné nouze. Poukázky musí nakoupit městská část ze svých zdrojů a zpět jsou zaúčtovány na vrub hmotné nouze až ve chvíli, kdy jsou vyplaceny klientovi.

Usnesení: Výbor bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2009 – kapitola 05

hlasování: 6/0/0

V Praze dne 22.9.2008

Zapsala Mgr. Jana Koričová

Ing. Vlasta Váchová – předsedkyně sociálního výboru

Příští řádné zasedání je 16. 10. 2008 v 16.00 hodin Štefánikova 15, v zasedací místnosti RMČ 6. patro.

Přečteno: 3378x
Publikováno: 25.09.2008, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Mgr.J.Koričová
Vytisknout