Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2008

 
 
 

11.9.2008 (6)

Zápis č. 6 zasedání Sociálního výboru konaného dne 11. 9. 2008

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová PhD, B. Altner, J. Matoušková, R. Peterková,

Mgr. H. Šupová, Mgr. A. Grušová, E. Kalhousová, Mgr. J. Koričová

Omluveni: V. Fořt

Hosté: p. Jásek Bc. – zástupce firmy Sodexho Pass

p. O. Gal - zastupitel

Program: 1) zahájení a schválení programu

2) schválení zápisu z 5. zasedání výboru

3) nabídka f. Sodexho Pass

4) hospic Dobrého Pastýře

5) návrh rozpočtu na rok 2009

6) o.s. Fórum 50 %

7) vyhlášení grantů

8) různé

Hlasování: pro / proti / zdržel se

ad 1) Jednání výboru zahájila Ing. Váchová

Schválení programu.

hlasování: 7/0/1

ad 2) Schválení zápisu z 5. zasedání výboru

hlasování: 6/0/2

ad 3) Zástupce firmy Sodexho Pass předvedl presentaci nabídky služeb asistence týkající se výplaty

soc. dávek.

Diskuse k danému tématu:

pí Peterková chtěla znát důvod ukončení smlouvy s předešlou firmou

Mgr. Koričová - MPSV byla doporučena spolupráce do konce roku 2008

Usnesení: Výbor doporučil změnu dodavatele poukázek na rok 2009.

hlasování: 7/0/1

ad 4) Mgr. Koričová informovala o zahájení provozu nestátního zdravotnického zařízení

v hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech.

Usnesení: Výbor bere na vědomí informace o zahájení provozu.

hlasování: 8/0/0

ad 5) Návrh rozpočtu na rok 2009

Dr. Vávrová seznámila výbor se skutečností, že rozpočet byl ponížen o 5%, s malými úpravami bude stejný jako v loňském roce, byla vyňata finanční pomoc na lékařkou službu první pomoci, magistrát počítá v rozpočtu s nákupem poukázek, návrh částky 2,5 mil., by měl být dostatečný.

Mgr. Koričová podrobně vysvětlila výboru údaje z tabulky, předané ekonomickým oddělením, týkající se rozpočtu na rok 2009

pí Matouškováa pí Kalhousová, podaly návrh na další mimořádné setkání ohledně rozpočtu – požadavek písemného komentáře k tabulce rozpočtu.

Usnesení: Výbor doporučuje svolat mimořádné jednání k otázce rozpočtu

Ing. Váchová: Navrhuje svolat mimořádné jednání na 17.9.2008 v 16. 00 hodin

hlasování: 8/0/0

Usnesení: Bod o rozpočtu odložen na 17.9.2008.

ad 6) Dr. Vávrová seznámila výbor s žádostí o.s. Fórum 50 % o poskytnutí mimořádného

finančního příspěvku.. Byla navržena částka ve výši 20.000 Kč.

hlasování: 7/0/1

ad 7) Vyhlášení tématických okruhů grantů Podaná ruka pro rok 2009.

Pí Kalhousová doporučila odložit a dodá návrh na rozšíření témat do konce září MST Vávrové.

Usnesení: Výbor doporučil toto téma odložit až na říjnový výbor.

hlasování: 8/0/0

ad 8) Centrum diabetologie – 1.500 Kč za osobu – na rekondiční pobyt

Usnesení: Výbor navrhuje příspěvek ve výši 6.000 Kč

hlasování: 8/0/0

Nadační fond (pro dětské pacienty s onemocněním močového měchýře)

Usnesení: Výbor doporučuje částku 20.000 Kč

hlasování: 8/0/0

Pohybové aktivity pro seniory – žádost o 297.200,- Kč na nájem bazénu.

Dr. Vávrová navrhla částku 50. 000 Kč na pronájem bazénu a na nákup tělocvičných pomůcek.

hlasování: 8/0/0

pí Kalhousová: Podává návrh pro společnost Profin na částku 20.000 Kč

hlasování: 8/0/0

Termín mimořádného zasedání: 17.9.2008 v 16.00 hodin v místnosti č. 412

na adrese nám. 14. října č. 4

Příští řádné zasedání je 16. 10. 2008 v 16.00 hodin Štefánikova 15, v zasedací místnosti RMČ 6. patro.

Přečteno: 3798x
Publikováno: 15.09.2008, poslední změna: 30.04.2012
Autor: J. Straňáková
Vytisknout