Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2008

 
 
 

19.6.2008 (5)

Zápis č. 5 zasedání Sociálního výboru konaného dne 19.6.2008

Přítomni: V.Fořt, Ing.V. Váchová, Dr. L.Vávrová, B.Altner, J.Matoušková, R.Peterková,

Mgr. H.Šupová, Mgr. A. Grušová, Mgr.J.Koričová

Omluveni: E.Kalhousová

Program: 1) zahájení a schválení programu

2) schválení zápisu ze 4. zasedání výboru

3) změna zapisovatelky výboru

4) Dům domácí péče Samopše

5) O.s. Concordia Pax

6) Arcidiecézní charita Praha – azylový dům a týdenní stacionář pro seniory

v Renoirově ulici

7) Svaz diabetiků ČR

8) různé

Hlasování: pro / proti / zdržel se

ad 1) Jednání výboru zahájil V.Fořt.

Schválení programu.

hlasování: 8/0/0

ad 2) Schválení zápisu ze 4. zasedání výboru

V bodu č.3 se vynechává poslední věta.

hlasování: 6/0/2

ad 3) Výbor bere na vědomí návrh na změnu tajemnice sociálního výboru.

hlasování: 8/0/0

ad 4) Předseda výboru informoval o tom, že v Domově domácí péče Samopše není žádný

klient z Prahy 5.

Usnesení: Výbor nedoporučuje poskytnout finanční příspěvek Domu domácí péče

Samopše.

hlasování: 8/0/0

ad 5) Dr.Vávrová seznámila výbor s žádostí o.s. Concordia Pax o zvýšení finančního

příspěvku na pobyty seniorů z městské části Praha 5.

Usnesení: Sociální výbor doporučuje poskytnout o.s. Concordia Pax příspěvek

ve výši 150.000,-Kč.

hlasování: 7/1/0

ad 6) Usnesení: Výbor doporučuje uvolnění částky ve výši 200.000,-Kč Arcidiecézní charitě Praha jako příspěvek na dovybavení azylového domu v Renoirově ulici.

hlasování: 8/0/0

ad 7) Usnesení: Výbor doporučuje poskytnout Svazu diabetiků ČR na zajištění činnosti částku ve výši 49.000,-Kč.

hlasování: 8/0/0

ad 8) a) Předseda výboru informoval o žádosti o.s.Kaleidoskop finanční příspěvek na provoz svých služeb.

Návrh na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100.000,-Kč

hlasování: 7/0/1

Protinávrh na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150.000,-Kč

hlasování: 2/1/5

Usnesení: Výbor doporučuje poskytnout o.s.Kaleidoskop o finanční příspěvek

ve výši 100.000,-Kč.

b) K dotazu Ing. Váchové byli členové výboru informováni Mgr.Koričovou o plánovaném převedení pracovníků oddělení státní sociální podpory pod Úřad práce hlavního města Prahy.

c) Pan Fořt informoval členy výboru o výši dotace z MHMP na granty V. programu – podpora MČ v sociální oblasti.

d) Dr.Vávrová informovala výbor o pracovní skupině pro tvorbu střednědobého plánu sociálních služeb.

e) Mgr.Koričová informovala výbor o pozitivní odezvě klientů na kvalitu poskytovaných služeb CSOP Praha 5.

Zapsala: I.Kosová Ověřil: Věnek Fořt Dne : 19.6.2008

Příští zasedání je 11.9.2008 v 16.00 hod Štefánikova 15, v zasedací místnosti RMČ, 6.patro

Přečteno: 3056x
Publikováno: 01.07.2008, poslední změna: 30.04.2012
Autor: I.Kosová
Vytisknout