15.5.2008 (4)

Zápis č. 4 zasedání Sociálního výboru konaného dne 15.5.2008

Přítomni: V.Fořt, Ing.V. Váchová, B.Altner, R.Peterková, Mgr. H.Šupová, E.Kalhousová,

Omluveni: Dr. L.Vávrová, J.Matoušková, Mgr. A. Grušová, Mgr.J.Koričová

Program: 1) zahájení a schválení programu

2) schválení zápisu z 3. zasedání výboru

3) Arcidiecézní charita Praha – azylový dům a týdenní stacionář pro seniory

v Renoirově ulici

4) Nadace Bona – žádost o podporu osmi klientů z Prahy 5

5) Naděje 2000

6) Dům domácí péče Samopše

7) různé

Hlasování: pro / proti / zdržel se

ad 1) Jednání výboru zahájil V.Fořt.

Schválení programu.

hlasování: 6/0/0

ad 2) Schválení zápisu z 3. zasedání výboru

hlasování: 3/0/3

ad 3) Usnesení: Výbor vzal na vědomí žádost Arcidiecézní charity Praha o příspěvek na

provoz azylového domu a týdenního stacionáře pro seniory v Renoirově ulici.

Doporučuje žádost odložit do příštího zasedání a žádá:

a) záruku přednostního umístění klientů s trvalým bydlištěm na Praze 5

b) předložení jednotlivých registrací poskytovatele služeb

c) předložení rozpočtu

d) předložení provozních řádů pro azylový dům a týdenní stacionář

e) informaci o počtu smluv týdenního stacionáře pro seniory

Dále členové výboru žádají předsedu majetkové komise o prošetření vynaložených investic při rekonstrukci objektu

hlasování: 6/0/0

ad 4) Usnesení: Sociální výbor doporučuje poskytnout Nadaci Bona na pobyt klientů s trvalým pobytem v Praze 5 příspěvek ve výši 100.000,-Kč.

hlasování: 5/0/1

ad 5) Usnesení: Výbor doporučuje poskytnout o.s.Naděje 2000 částku ve výši 40.000,-Kč jako příspěvek na pobyt klientů s trvalým pobytem v Praze 5.

hlasování: 4/0/2

ad 6) Žádost o příspěvek Domu domácí péče Samopše byla odložena pro doplnění informací do příštího zasedání.

ad 7) a) Předseda výboru informoval o vzniku pracovní skupiny pro tvorbu střednědobého plánu sociálních služeb.

b) Členové výboru doporučují, aby se koordinátorka projektu Komunitního plánování soc.služeb paní L.Žáčková zúčastňovala zasedání neziskových organizací, zasedání etnické komise a sociálního výboru.

c) Paní Peterkové byla podána informace ohledně ukončení smlouvy na pronájem prostoru o.s. Šance.

Zapsala: I.Kosová Ověřil: Věnek Fořt Dne : 15.5.2008

Příští zasedání je 12.6.2008 v 16.00 hod Štefánikova 15, v zasedací místnosti RMČ, 6.patro

Přečteno: 3479x
Publikováno: 27.05.2008, poslední změna: 30.04.2012
Autor: I.Kosová