Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2008

 
 
 

15.5.2008 (4)

Zápis č. 4 zasedání Sociálního výboru konaného dne 15.5.2008

Přítomni: V.Fořt, Ing.V. Váchová, B.Altner, R.Peterková, Mgr. H.Šupová, E.Kalhousová,

Omluveni: Dr. L.Vávrová, J.Matoušková, Mgr. A. Grušová, Mgr.J.Koričová

Program: 1) zahájení a schválení programu

2) schválení zápisu z 3. zasedání výboru

3) Arcidiecézní charita Praha – azylový dům a týdenní stacionář pro seniory

v Renoirově ulici

4) Nadace Bona – žádost o podporu osmi klientů z Prahy 5

5) Naděje 2000

6) Dům domácí péče Samopše

7) různé

Hlasování: pro / proti / zdržel se

ad 1) Jednání výboru zahájil V.Fořt.

Schválení programu.

hlasování: 6/0/0

ad 2) Schválení zápisu z 3. zasedání výboru

hlasování: 3/0/3

ad 3) Usnesení: Výbor vzal na vědomí žádost Arcidiecézní charity Praha o příspěvek na

provoz azylového domu a týdenního stacionáře pro seniory v Renoirově ulici.

Doporučuje žádost odložit do příštího zasedání a žádá:

a) záruku přednostního umístění klientů s trvalým bydlištěm na Praze 5

b) předložení jednotlivých registrací poskytovatele služeb

c) předložení rozpočtu

d) předložení provozních řádů pro azylový dům a týdenní stacionář

e) informaci o počtu smluv týdenního stacionáře pro seniory

Dále členové výboru žádají předsedu majetkové komise o prošetření vynaložených investic při rekonstrukci objektu

hlasování: 6/0/0

ad 4) Usnesení: Sociální výbor doporučuje poskytnout Nadaci Bona na pobyt klientů s trvalým pobytem v Praze 5 příspěvek ve výši 100.000,-Kč.

hlasování: 5/0/1

ad 5) Usnesení: Výbor doporučuje poskytnout o.s.Naděje 2000 částku ve výši 40.000,-Kč jako příspěvek na pobyt klientů s trvalým pobytem v Praze 5.

hlasování: 4/0/2

ad 6) Žádost o příspěvek Domu domácí péče Samopše byla odložena pro doplnění informací do příštího zasedání.

ad 7) a) Předseda výboru informoval o vzniku pracovní skupiny pro tvorbu střednědobého plánu sociálních služeb.

b) Členové výboru doporučují, aby se koordinátorka projektu Komunitního plánování soc.služeb paní L.Žáčková zúčastňovala zasedání neziskových organizací, zasedání etnické komise a sociálního výboru.

c) Paní Peterkové byla podána informace ohledně ukončení smlouvy na pronájem prostoru o.s. Šance.

Zapsala: I.Kosová Ověřil: Věnek Fořt Dne : 15.5.2008

Příští zasedání je 12.6.2008 v 16.00 hod Štefánikova 15, v zasedací místnosti RMČ, 6.patro

Přečteno: 3455x
Publikováno: 27.05.2008, poslední změna: 30.04.2012
Autor: I.Kosová
Vytisknout