Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2008

 
 
 

3.4.2008 (3)

Zápis č. 3 zasedání Sociálního výboru konaného dne 3.4.2008

Přítomni: V.Fořt, Dr. L.Vávrová, Ing.V. Váchová, J.Matoušková, R.Peterková,

Mgr. H.Šupová, E.Kalhousová, Mgr. A. Grušová, Mgr.J.Koričová

Omluveni: B.Altner

Program: 1) granty Podaná ruka – sociální problematika - rok 2008

2) granty pro podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 – rok 2008

3) komunikační systém první pomoci

Hlasování: pro / proti / zdržel se

ad 1) Projednání žádostí o granty

Svaz diabetiků ČR

Název projektu: činnost organizace, plavání, cvičení

Požadovaná částka 50.000,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

MŠ DUHA

Název projektu: hippoterapie

Požadovaná částka 22.930,- Kč

Udělená částka 22.000,- Kč

Spec. domov mládeže Sedlec

Název projektu: sociální edukace osob s mentálním postižením

Požadovaná částka 50.000,- Kč

Udělená částka 50.000,- Kč

POHODA o.s.

Název projektu: sociální služby pro mentálně postižené klienty (péče o 3

postižené klienty z Prahy 5)

Požadovaná částka 61.500,- Kč

Udělená částka 27.000,- Kč

SKNEDAM o.s.

Název projektu: příprava neslyšících dětí a mládeže pro život

Požadovaná částka 70.000,- Kč

Udělená částka 50.000,- Kč

-2-

FORMIKA o.s.

Název projektu: podporované zaměstnání

Požadovaná částka 70.000,- Kč

Udělená částka 30.000,- Kč

HOSPIC sv.Štěpána o.s.

Název projektu: paliativní služby klientům

Požadovaná částka 50.000,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

Domov svaté rodiny

Název projektu: péče o klienty s mentál. postižením a kombin. postižením

Požadovaná částka 36.000,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

Člověk v tísni o.p.s.

Název projektu: terénní sociální práce v lokalitě Praha 5

Požadovaná částka 337.800,- Kč

Udělená částka 70.000,- Kč

Romano Dives o.s.

Název projektu: vzdělávací kurzy, soc.právní poradenství

Požadovaná částka 50.000,- Kč

Udělená částka 5.000,- Kč

Cestovní klub důchodců .

Název projektu: zájmové aktivity, zájezdy

Požadovaná částka 20.000,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

FOKUS Praha o.s.

Název projektu: centrum psychosociální rehabilitace a komunitní tým

Požadovaná částka 66.000,- Kč

Udělená částka 20.000,- Kč

Svaz postižených civilizačními chorobami

Název projektu: rekondiční pobyty

Požadovaná částka 12.000,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

Nezávislý život o.s.

Název projektu: os.asistence osob se zdrav., mentálním a komb.postižením

Požadovaná částka 70.500,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

Název projektu: azylový dům, soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Požadovaná částka 150.000,- Kč

Udělená částka 100.000,- Kč

-3-

Fórum 50% o.s.

Název projektu: odstraňování předsudků týkajících se role žen ve společnosti

Požadovaná částka 53.000,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

Nadace BONA

Název projektu: chráněné a podporované bydlení

Požadovaná částka 192.250,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

DUHA o.s.

Název projektu: služby 2 klientům v chráněném bytě

Požadovaná částka 50.000,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

Společnou cestou o.s.

Název projektu: azylový dům pro rodiny s dětmi

Požadovaná částka 250.000,- Kč

Udělená částka 100.000,- Kč

Společnou cestou o.s.

Název projektu: soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Požadovaná částka 100.000,- Kč

Udělená částka 70.000,- Kč

Česká unie neslyšících o.s.

Název projektu: činnost centra sociálních služeb

Požadovaná částka 89.460,- Kč

Udělená částka 40.000,- Kč

Kaleidoskop o.s.

Název projektu: resocializace-integrace postižených do společnosti

Požadovaná částka 178.000,- Kč

Udělená částka 41.000,- Kč

HELPPES o.s.

Název projektu: sociální integrace a společenské aktivity

Požadovaná částka 137.000,- Kč

Udělená částka 60.000,- Kč

Armáda spásy o.s.

Název projektu: centrum sociálních služeb

Požadovaná částka 180.000,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

Armáda spásy o.s.

Název projektu: soc.aktivizační služby pro seniory

Požadovaná částka 100.000,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

-4-

Armáda spásy o.s.

Název projektu: soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Požadovaná částka 70.000,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

Asistence o.s.

Název projektu: služby osobní asistence a soc.rehabilitace

Požadovaná částka 157.700,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

Progressive o.s.

Název projektu: No Biohazard – NON STOP 24

Požadovaná částka 650.000,- Kč

Udělená částka 210.000,- Kč

Bílý kruh bezpečí o.s.

Název projektu: pomoc obětem trestných činů v Praze

Požadovaná částka 108.000,- Kč

Udělená částka 100.000,- Kč

Ježek a Čížek o.s.

Název projektu: socioterapeutické a dramaterapeutické aktivity

Požadovaná částka 80.000,- Kč

Udělená částka 20.000,- Kč

hlasování: 7/0/1

ad 2) Projednání žádostí o granty

Česká rada dětí a mládeže o.s.

Název projektu: Bambiriáda 2008

Požadovaná částka 116.000,- Kč

Udělená částka 46.000,- Kč

SKNEDAM o.s.

Název projektu: volnočasové aktivity neslyšících dětí a mládeže

Požadovaná částka 20.000,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

GABRIEL o.s.

Název projektu: činnost pěveckého souboru

Požadovaná částka 98.000,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

-5-

Collegium cantatium o.s.

Název projektu: činnost pěveckého souboru

Požadovaná částka 53.000,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

proFem o.p.s.

Název projektu: počítačový kurz pro ženy

Požadovaná částka 41.350,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

Kulturní a mateřské centrum Barrandov o.s.

Název projektu: oslava 15. výročí založení KMC

Požadovaná částka 48.000,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

Kulturní a mateřské centrum Barrandov o.s.

Název projektu: oslava 15. výročí založení KMC

Požadovaná částka 50.000,- Kč

Udělená částka 50.000,- Kč

Junák

Název projektu: činnost s dětmi a mládeží

Požadovaná částka 163.000,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

Fotbalový klub Zlíchov o.s.

Název projektu: plážový fotbal – kvalifikační turnaj

Požadovaná částka 50.000,- Kč

Udělená částka 50.000,- Kč

Svaz důchodců o.s.

Název projektu: besedy, vycházky, výlety seniorů

Požadovaná částka 16.000,- Kč

Udělená částka 16.000,- Kč

hlasování: 7/0/1

ad 3) Usnesení: Sociální výbor se usnesl na podpoře záměru komunikačního systému první pomoci s tím, že by bylo vhodné zpracovat návrh pro zavedení této služby potřebným občanům do domácnosti.

hlasování: 8/0/0

Zapsala: I.Kosová Ověřil: Věnek Fořt Dne : 3.4.2008

Příští zasedání je 15.5.2008 v 16.00 hod Štefánikova 15, v zasedací místnosti RMČ, 6.patro

Přečteno: 4214x
Publikováno: 24.04.2008, poslední změna: 30.04.2012
Autor: I.Kosová
Vytisknout