Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2008

 
 
 

10.1.2008 (1)

Zápis z 1. zasedání Sociálního výboru konané dne 10.1.2008

Přítomni: V.Fořt, Ing.V. Váchová, Mgr. L.Vávrová, B.Altner, J.Matoušková, R.Peterková, Mgr. H.Šupová, Mgr. A. Grušová, E.Kalhousová, Mgr.M.Bosáková

Omluveni: Mgr. J.Koričová

Hosté: Bc.J.Smetana, Mgr.A.Sedlačíková

Program: 1) Zahájení a schválení programu

2) Kontrola a schválení zápisu z 9. zasedání

3) Žádost p.Kříže o součinnost při zaměstnávání obtížně zaměstnatelných

klientů organizace Fokus Praha

4) Ceník služeb CSOP a změna č.340/2007 Sb.vyhlášky č. 505/2006 Sb.

5) různé

Hlasování: pro / proti / zdržel se

ad 1) Jednání výboru zahájil V.Fořt

Schválení programu.

hlasování: 9/0/0

ad 2) Schválení zápisu č.9 zasedání výboru

hlasování: 9/0/0

ad 3) Usnesení: Sociální výbor se usnesl na podpoře projektu p.Kříže s podmínkami:

a) Ve spolupráci s Úřadem práce Praha 5 vytvořit chráněná místa pro bývalé klienty Fokusu Praha.

b) Bude postupováno v souladu s koncepcí tržního řádu provozu stánků na pěší zóně

hlasování: 9/0/0

ad 4) Usnesení:

a) pro občany, kteří nemají příspěvek na péči, se výše příspěvku řídí ceníkem služeb dle roku 2007 (viz příloha)

po přiznání příspěvku na péči bude rozdílná částka zpětně občanům doúčtována

.

b) pro občany, kteří jsou příjemci příspěvku na péči se platby řídí zákonem o sociálních službách, vyhláškou 340/2007Sb.

Hlasování : 7/0/2

Zapsala: I.Kosová Ověřil: Věnek Fořt Dne : 11.1.2008

Příští zasedání je 14.2.2008 v 16.00 hod Štefánikova 15, v zasedací místnosti RMČ, 6.patro

Přečteno: 3719x
Publikováno: 25.01.2008, poslední změna: 30.04.2012
Autor: I.Kosová
Vytisknout