Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2007

 
 
 

8.11.2007 (9)

Zápis z 9. zasedání Sociálního výboru konané dne 8.11.2007

Přítomni: V.Fořt, Ing.V. Váchová, Mgr. L.Vávrová, B.Altner, J.Matoušková, R.Peterková, Mgr. A. Grušová, E.Kalhousová, Mgr. Jana Koričová

Omluveni:, Mgr. H.Šupová

Program: 1) zahájení a schválení programu

2) schválení zápisu z 8. zasedání výboru

3) žádost Svazu diabetiků ČR o finanční podporu

4) „Podaná ruka“ – granty v sociální oblasti na rok 2008

1. okruh: Senioři

2. Osoby se zdravotním postižením

3. Rodina, děti a mládež

4. Národnostní otázky

5. Ostatní: protidrogová prevence, nezaměstnaní, bezdomovci

„Podaná ruka“ – granty pro podporu volnočasových aktivit občanů

5) žádost p.Diro Ladislava

6) Komunitní plánování sociálních služeb

7) Člověk v tísni, o.p.s. – prosba o spolupráci

8) různé

Hlasování: pro / proti / zdržel se

ad 1) Jednání výboru zahájil V.Fořt.

Schválení programu.

hlasování: 7/0/0

ad 2) Schválení zápisu č.8 zasedání výboru

hlasování: 7/0/0

ad 3) Usnesení: Výbor doporučuje poskytnout Svazu diabetiků ČR na zajištění činnosti částku ve výši 49.000,-Kč.

hlasování: 8/0/0

ad 4) Usnesení: Výbor projednal a souhlasí s vyhlášením výběrového řízení v oblasti sociální "Podaná ruka" na rok 2008 na udělení grantů pro podporu komunit dle stanovených pilířů a grantů pro podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5.

hlasování: 7/0/1

ad 5) Žádost pana Dira o pomoc při řešení bytové situace výbor postoupí etnické komisi a na

příštím zasedání předloží paní Kalhousová vyjádření z jednání.

ad 6) pan Fořt seznámil členy výboru o průběhu  projektu Komunitního plánování sociálních služeb. Na příštím zasedání budou informováni o výsledcích získaných z dotazníků a anket.

ad 7) Pan Fořt seznámil výbor s žádostí organizace Člověk v tísni o.p.s. o pomoc při hledání nebytových prostor na svoji práci. Tato nezisková organizace se významně podílí na řešení problémů sociálně vyloučených občanů městské části Praha 5.

Usnesení: Výbor doporučuje Radě MČ Praha 5 řešit žádost o nebytové prostory organizace Člověk v tísni, o.p.s.

hlasování: 8/0/0

Zapsala: I.Kosová Ověřil: Věnek Fořt Dne : 8.11.2007

Příští zasedání je 20.12.2007 v 16.00 hod Štefánikova 15, v zasedací místnosti RMČ, 6.patro

Přečteno: 3058x
Publikováno: 15.11.2007, poslední změna: 30.04.2012
Autor: I.Kosová
Vytisknout