Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2007

 
 
 

11.10.2007 (8)

Zápis z 8. zasedání Sociálního výboru konané dne 11.10.2007

Přítomni: V.Fořt, Ing.V. Váchová, Mgr. L.Vávrová, J.Matoušková, R.Peterková, Mgr. H.Šupová, Mgr. A. Grušová, Mgr. Jana Koričová

Omluveni: B.Altner, E.Kalhousová

Hosté: Mgr.M.Bosáková

Program: 1) zahájení a schválení programu

2) schválení zápisu č.7 zasedání výboru

3) ceny úkonů pečovatelské služby

4) hmotná nouze - poukázky

5) pan Jelínek – odvolací řízení

6) komunitní plánování

7) různé

ad 1) Jednání výboru zahájil V.Fořt.

Schválení programu.

hlasování: 5/0/0

ad 2) Schválení zápisu č.7 zasedání výboru

hlasování: 5/0/0

ad 3) Mgr. Bosáková seznámila členy sociálního výboru s návrhem cen pečovatelských služeb v domácnostech klientů - terénní pečovatelská služba a pečovatelská služba v DPS od 1.1.2007

Usnesení: Členové výboru odsouhlasili návrh cen pečovatelských služeb.

hlasování: 7/0/0

ad 4) Členové výboru byli vedoucí sociálního odboru informováni o zavedení výplat sociálních dávek formou peněžních poukázek. V současnosti je jedna třetina dávky vyplácena touto formou, v budoucnosti dojde ke zvýšení poměru poukázka / hotovost.

ad 5) Výbor byl informován o výsledku odvolacího řízení ve věci pana Jelínka o poskytnutí příspěvku na koupi mobilního telefonu jako srovnatelné kompenzační pomůcky pro zrakově postiženého občana. MHMP potvrdil rozhodnutí zdejšího úřadu a odvolání mu bylo zamítnuto. Rozhodnutí o přiznání příspěvku ve výši 7.000,-Kč nabylo právní moci.

Vzhledem k tomu, že příspěvek v této výši nepokryje skutečné náklady pana Jelínka, které vyčíslil částkou 17.000,-Kč, navrhl V.Fořt z prostředků sociálního výboru finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč.

Mgr. Vávrová reagovala protinávrhem. S ohledem na již přiznaný příspěvek ve výši 7.000,-Kč a s ohledem na možnost pořízení srovnatelné pomůcky v nižší cenové relaci navrhuje již více nepřispívat.

Usnesení: Výbor nepřispěje panu Jelínkovi na vyrovnání rozdílu mezi přiznaným příspěvkem a skutečnými náklady.

hlasování: 4/2/1

ad 6) Členové výboru byli seznámeni s průběhem  projektu Komunitního plánování sociálních služeb, byli informováni o doplnění chybějících dvou skupin - etnické a závislých na návykových látkách.

ad 7) a) Paní Peterková navrhla, aby se Mgr.Bosáková zúčastňovala všech zasedání sociálního výboru. Předseda výboru uvedl, že bude pozvána na každé zasedání, kde bude projednávána problematika týkající se CSOP.

b) Pozvánka na Den seniorů dne 17.10.2007 od 16 hod v Národním domě na Smíchově.

Zapsala: I.Kosová Ověřil: Věnek Fořt Dne : 11.10.2007

Příští zasedání je 8.11.2007 v 16.00 hod Štefánikova 15, v zasedací místnosti RMČ, 6.patro

Přečteno: 3618x
Publikováno: 25.10.2007, poslední změna: 30.04.2012
Autor: I.Kosová
Vytisknout