Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2007

 
 
 

20.9.2007 (7)

Zápis z 7. zasedání Sociálního výboru konané dne 20.9.2007

Přítomni: V.Fořt, Ing.V. Váchová, , B.Altner, J.Matoušková, R.Peterková, Mgr. H.Šupová, Mgr. A. Grušová, E.Kalhousová, Mgr. Jana Koričová

Omluveni: Mgr. L.Vávrová

Hosté: L.Žáčková

Program: 1) zahájení a schválení programu

2) schválení zápisu č.6 zasedání výboru

3) informace o průběhu komunitního plánování sociálních služeb

4) informace o týdnu nevládních a neziskových organizací na pěší zóně Anděl

5) žádost pana Jelínka o pomůcku

6) různé

ad 1) Jednání výboru zahájil V.Fořt.

Schválení programu.

hlasování: 6/0/0

ad 2) Schválení zápisu č.6 zasedání výboru

hlasování: 6/0/0

ad 3) L. Žáčková informovala členy sociálního výboru o průběhu prací v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb.

Členové výboru nebyli spokojeni s průběhem prací, konstatovali nedostatečný počet oslovených skupin, upozornili na chybějící skupinu etnickou a závislých na návykových látkách.

ad 4) Členové výboru byli pozváni na týden nevládních a neziskových organizací. Tato akce proběhne od 1.10. do 6.10.2007 na pěší zóně Anděl, kde bude umístěn informační stan pro prezentaci jednotlivých organizací.

ad 5) Výbor byl informován o průběhu řízení žádosti pana Jelínka o poskytnutí příspěvku na koupi mobilního telefonu jako kompenzační pomůcky pro zrakově postiženého občana. Na příštím zasedání výboru bude vedoucí sociálního odboru informovat o probíhajícím odvolacím řízení u MHMP.

Zapsala: I.Kosová Ověřil: Věnek Fořt Dne : 20.9.2007

Příští zasedání je 11.10.2007 v 16.00 hod Štefánikova 15, v zasedací místnosti RMČ, 6.patro

Přečteno: 3208x
Publikováno: 02.10.2007, poslední změna: 30.04.2012
Autor: I.Kosová
Vytisknout