Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2007

 
 
 

14.6.2007 (6)

Zápis z 6. zasedání Sociálního výboru konané dne 14.6.2007

Přítomni: V.Fořt, Ing.V. Váchová, Mgr. L.Vávrová, B.Altner, J.Matoušková, R.Peterková, Mgr. H.Šupová, Mgr. A. Grušová, , Mgr. Jana Koričová

Omluveni: E.Kalhousová

Hosté: ing.O.Velek, L.Žáčková

Program: 1) zahájení a schválení programu

2) schválení zápisu č.5 zasedání výboru

3) Nadace Bona – doplnění informací

4) představení procesu komunitního plánování sociálních služeb v MČ Praha 5

– L.Žáčková

5) bezhotovostní platby sociálních dávek

6) různé

ad 1) Jednání výboru zahájil V.Fořt.

Schválení programu.

hlasování: 6/0/0

ad 2) Schválení zápisu č.5 zasedání výboru

hlasování: 6/0/0

ad 3) V. Fořt seznámil členy výboru s doplněnými informacemi týkající se žádosti o finanční příspěvek Nadace Bona.

Usnesení: Výbor doporučuje poskytnout Nadaci Bona částku ve výši 50.000,-Kč jako příspěvek pro dokončení výstavby nového chráněného komunitního bydlení pro duševně hendikepované.

hlasování: 8/0/0

ad 4) Členové výboru byli seznámeni s projektem Komunitního plánování sociálních služeb, který byl schválen Radou MČ Praha 5. Paní Lenka Žáčková, koordinátorka projektu, informovala o veřejném zasedání, kde budou s projektem seznámeni občané Prahy 5 dne 26.6.2007 v 18 hod. v sále zastupitelstva MČ Praha 5.

ad 5) Mgr. Koričová seznámila členy výboru se záměrem sociálního odboru vyplácet sociální dávky i formou peněžních poukázek od firmy ACCOR SERVICES .

Usnesení: Výbor doporučuje Radě MČ Praha 5 schválení projektu výplaty sociálních dávek i formou peněžních poukázek.

hlasování: 7/0/0

ad 6) a) Ing. O. Velek, předseda kontrolního výboru, byl informován Mgr. L.Vávrovou o bytové politice obce.

b) informace o uvolnění objektu Poliklinika Hlubočepy

Zapsala: I.Kosová Ověřil: Věnek Fořt Dne : 14.6.2007

Příští zasedání je 13.9.2007 v 16.00 hod Štefánikova 15, v zasedací místnosti RMČ, 6.patro

Přečteno: 3757x
Publikováno: 21.06.2007, poslední změna: 30.04.2012
Autor: I.Kosová
Vytisknout