Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2007

 
 
 

10.5.2007 (5)

Zápis z 5. zasedání Sociálního výboru konané dne 10.5.2007

Přítomni: V.Fořt, Ing.V. Váchová, B.Altner, J.Matoušková, R.Peterková, Mgr. H.Šupová, Mgr. A. Grušová, E.Kalhousová, Mgr. Jana Koričová

Omluveni: Mgr. L.Vávrová

Program: 1) zahájení a schválení zápisu č.4 zasedání výboru

2) schválení programu

3) představení nové vedoucí sociálního odboru

4) informace k bodu č.4 z minulého zasedání ( žádost p.Jelínka)

5) žádost manželů Vondrákových

6) žádost Nadace Bona o finanční příspěvek

7) různé

ad 1) Jednání výboru zahájil V.Fořt.

Schválení zápisu č.4 zasedání výboru.

hlasování: 7/0/0

ad 2) Odsouhlasení programu

ad 3) Členům sociálního výboru byla představena nová vedoucí sociálního odboru Mgr. Jana Koričová.

ad 4) Výbor byl informován, že žádost pana Jelínka o poskytnutí příspěvku na koupi mobilního telefonu jako kompenzační pomůcky byla předána sociálnímu odboru k vyřízení. Žadatel byl vyzván k doplnění informací.

ad 5) Žádost manželů Vondrákových o pomoc při řešení bytové situace výbor postoupí bytovému výboru, který provede místní šetření. Na příštím zasedání budou členové sociálního výboru informováni o výsledku šetření.

ad 6) Žádost o finanční příspěvek Nadace Bona pro dokončení výstavby nového chráněného komunitního bydlení pro duševně hendikepované výbor odložil do příštího zasedání. Informace v žádosti jsou nedostačující, je nutné předložit doplňující informace.

ad 7) a) paní Peterková vznesla dotaz k vedoucí sociálního odboru na počet přijatých a vyřízených žádostí o příspěvek na péči

Zapsala: I.Kosová Ověřil: Věnek Fořt Dne : 10.5.2007

Příští zasedání je 14.6.2007 v 16.00 hod Štefánikova 15, v zasedací místnosti RMČ, 6.patro

Přečteno: 3040x
Publikováno: 21.05.2007, poslední změna: 30.04.2012
Autor: I.Kosová
Vytisknout