Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2007

 
 
 

8.3.2007 (3)

Zápis č. 3 z mimořádného zasedání Sociálního výboru konaného dne 8.3.2007

Přítomni: V.Fořt, Ing.V. Váchová, Mgr. L.Vávrová, J.Matoušková, R.Peterková, Mgr. H.Šupová, E.Kalhousová, Bc.R.Havlinová

Omluveni: Mgr. A. Grušová, B.Altner

Hlasování: pro / proti / zdržel se

Program: 1) granty Podaná ruka – sociální problematika rok 2007

ad 1) Projednání žádostí o granty

MŠ DUHA

Název projektu: hippoterapie v Hucul Club Zmrzlík

Požadovaná částka 17.838,- Kč

Udělená částka 17.838,- Kč

hlasování: 7/0/0

Spec. domov mládeže Sedlec

Název projektu: edukace lidí s mentálním postižením (péče o 4 postižené

klienty z Prahy 5)

Požadovaná částka 40.000,- Kč

Udělená částka 40.000,- Kč

hlasování: 7/0/0

HOSPIC sv.Štěpána o.s.

Název projektu: péče o nevyléčitelně nemocné klienty z Prahy 5

Požadovaná částka 40.000,- Kč

Udělená částka 40.000,- Kč

hlasování: 6/0/1

SKNEDAM o.s.

Název projektu: soc.společenské aktivity neslyšících dětí a mládeže

Požadovaná částka 50.000,- Kč

Udělená částka 50.000,- Kč

hlasování: 7/0/0

FOKUS Praha o.s.

Název projektu: centrum psychosociální rehabilitace a komunitní tým

Požadovaná částka 74.000,- Kč

Udělená částka 8.000,- Kč

hlasování: 7/0/0

-2-

Domov svaté rodiny

Název projektu: péče o klienty s mentál. postižením a kombin. chororobami

Požadovaná částka 36.000,- Kč

Udělená částka 36.000,- Kč

hlasování: 6/0/1

Svaz postižených civilizačními chorobami

Název projektu: rekondiční pobyty

Požadovaná částka 17.000,- Kč

Udělená částka 17.000,- Kč

hlasování: 7/0/0

Dětské krizové centrum o.s.

Název projektu: psychosociální pomoc dětem

Požadovaná částka 80.000,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

hlasování: 6/0/1

Cestovní klub důchodců .

Název projektu: vycházky a výlety

Požadovaná částka 20.000,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

hlasování: 6/1/0

HELPPES o.s.

Název projektu: výcvik asistenčních psů a společenské aktivity

Požadovaná částka 137.500,- Kč

Udělená částka 57.000,- Kč

hlasování: 7/0/0

FORMIKA o.s.

Název projektu: podporované zaměstnání

Požadovaná částka 20.000,- Kč

Udělená částka 10.000,- Kč

hlasování: 7/0/0

NADĚJE o.s.

Název projektu: terénní práce mezi bezdomovci

Požadovaná částka 64.000,- Kč

Udělená částka 31.500,- Kč

hlasování: 6/0/1

Progressive o.s.

Název projektu: No Biohazard – zdrav.materiál, služby

Požadovaná částka 159.000,- Kč

Udělená částka 30.000,- Kč

hlasování: 5/1/1

-3-

Progressive o.s.

Název projektu: STAGE 5 – léky, zdrav.materiál

Požadovaná částka 170.000,- Kč

Udělená částka 120.000,- Kč

hlasování: 5/1/1

ELIO o.s.

Název projektu: kontinuální projekt, pomáhající zvládat stres

Požadovaná částka 60.000,- Kč

Udělená částka 0.000,- Kč

hlasování: 6/0/1

Dětské krizové centrum o.s. a ELIO o.s. poskytly nedostačující informace pro přiznání grantu. Budou vyzváni k doplnění informací k posouzení  žádosti o příspěvek.

Zapsala: I.Kosová Ověřil: Věnek Fořt Dne : 9.3.2007

Příští zasedání je 12.4.2007 v 16.00 hod Štefánikova 15, v zasedací místnosti RMČ, 6.patro

Přečteno: 2891x
Publikováno: 13.03.2007, poslední změna: 30.04.2012
Autor: I.Kosová
Vytisknout