Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise protidrogová šipka doprava Zápisy z jednání komise protidrogové 2008

 
 
 

Zápis ze 6. jednání protidrogové komise ze dne 24.11.2008

                                                                                              

Zápis ze 6. jednání protidrogové komise MČ Praha 5 

ze dne  24. 11. 2008

 

Přítomni:

Dle prezenční listiny.

Omluveni:

Dle prezenční listiny.

Průběh:

1.      Jednání zahájila místopředsedkyně komise Mgr. Vávrová, PhD. přednesením návrhu programu, PK vzala na vědomí.

2.      Mgr. Vávrová, PhD. provedla kontrolu zápisu z minulého jednání, PK vzala na vědomí bez námitek.

3.      P. Karhánek informoval, že školská zařízení z Prahy 5 podala celkem 16 projektových žádostí do programu MHMP Zdravé město 2009. Dále p. Karhánek informoval o úspěšném ukončení projektu prevence v MŠ realizovaném Institutem Filia.

Protidrogová komise bere na vědomí, že školská zařízení z Prahy 5 podala projekty do Programu MHMP Zdravé město 2009 a dále že projekt prevence v MŠ Institutu Filia byl úspěšně zrealizován.

4.      P. Karhánek seznámil komisi s Výroční zprávou o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007, vydané Národním monitorovacích střediskem pro drogy Úřadu vlády ČR.

Protidrogová komise byla seznámena s Výroční zprávou o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007.

  

 

5.      P. Karhánek představil komisi výrobce kontejnerů pro projekt PROGRESSIVE o. s. FIXPOINT, dal k dispozici nákresy těchto kontejnerů a seznámil přítomné s jejich technickými parametry.

Protidrogová komise byla informována o výrobci kontejnerů pro projekt PROGRESSIVE o. s. a byla seznámena s technickými parametry kontejnerů.

 

 

6.      P. Janouškovec informoval o obnovení osvětové akce mezi klienty nízkoprahového zařízení PROGRESSIVE o. s. STAGE 5, která spočívá v distribuci letáků upozorňujících na vhodné a nevhodné chování klientů.

Protidrogová komise podporuje osvětovou akci mezi klienty nízkoprahového zařízení PROGRESSIVE o. s. STAGE 5.

7.      P. Janouškovec poskytl a přestavil PK hodnotící zprávu o projektu PROGRESSIVE o. s. NONSTOP 24.

Protidrogová komise bere na vědomí hodnotící zprávu o projektu PROGRESSIVE o. s. NONSTOP 24.

8.      P. Karhánek informoval o navázání spolupráce PROGRESSIVE o. s. s organizací Teen Challenge v Plzni. PROGRESSIVE o. s. bude pomáhat této organizaci s instalací jednoho automatu z projektu NONSTOP 24.

Protidrogová komise byla seznámena s navázáním spolupráce PROGRESSIVE o. s.  s organizací Teen Challenge v Plzni a tuto spolupráci podporuje.

 

 

9.      P. Karhánek seznámil přítomné s tím, že je připravována konference pro laickou i odbornou veřejnost na téma protidrogové politiky a prevence kriminality. P. Karhánek požádal PK o schválení názvu této konference.  

Protidrogová komise navrhuje, aby se konference pod názvem „Protidrogová politika a prevence kriminality“ konala na Ú MČ Praha 5 v měsíci březnu 2009. Komise doporučuje oslovit koordinátorku komunitního plánování MČ, aby ve spolupráci s protidrogovým

koordinátorem MČ  konferenci připravila.  

 

 

10.   Mgr. Vávrová, PhD. navrhuje, aby se jednání PK plánované na 15. 12. 2008 zrušilo a aby 

       další jednání proběhlo v lednu 2009. Součástí zápisu z tohoto jednání bude i návrh

       termínů pro 1. pololetí 2009.

Protidrogová komise bere na vědomí, že jednání plánované na 15. 12. 2008 se ruší. Příští jednání PK proběhne až v lednu 2009.  

 

Návrh termínů jednání PK  v 1. pol. roku 2009 ( Ú MČ Nám. 14. října,  č. dv. 330 ):

- pondělí 26. ledna 2009 od 15.00 hodin

- pondělí 23. února 2009 od 15.00 hodin

- pondělí 23. března 2009 od 15.00 hodin

- pondělí 27. dubna 2009 od 15.00 hodin

- pondělí 25. května 2009 od 15.00 hodin

- pondělí 22. června 2009 od 15.00 hodin

Ověřila:  Mgr. Jana Koričová                                                  JUDr. Milan Jančík, MBA.                                                                                         Předseda protidrogové  komise


                                                                                              

Zapsala: Mgr. Zuzana Hanusová                                              

  

 

 

 

  

 

 

 

Přečteno: 3623x
Publikováno: 27.01.2009, poslední změna: 27.01.2009
Autor: Mgr. Zuzana Hanusová
Vytisknout