Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2012

 
 
 

27.2.2012 (33)

33. VŽP 27.2.2012

Místnost č. 330, od 16.00 – 18:00

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Richard Kopáček, Vojtěch Zapletal, Jaroslav Nedvěd, RNDr. Jan Martinec, Ing. Bohumil Dvořák

Omluveni: Jaroslav Knap

Hosté:  Mgr. Jan Hlaváček, MUDr. Marta Langmeierová, Růžena Peterková

 

1/ kontrola zápisu 32. VŽP

Výbor byl 13.2. neusnášeníschopný  - VŽP bere 32. zápis na vědomí 6/0/0

2/ schválení programu 33. VŽP

Program schválen  6/0/0

3/  Informace z úřadu

Park Botanica - materiály jsou na \\P5mssrv01\vybor_zp\OSP_materialy_pro_VZP\park_Botanica Ing. Kellerová (OSP) představila důvody pro převzetí Parku Botanica do majetku MČ Praha 5. Proběhla diskuse zejména o nákladech údržby nového parku.

VŽP doporučuje převedení pozemků na parku na MČ a žádá OSP o drobnější skladbu dlouhodobějších nákladů k údržbě parku.     5/0/1

 

Zástupce ORO nepřítomen -  informace o studiích z hlediska vlivu na ŽP se přesouvá na příští VŽP.

 

3/ Příprava čerpání rozpočtu 2012

Ekologické Granty  2011 - hodnocení grantů  předloží OŽP (Věra Křikavová) na další 34. VŽP  12.2.2012.

Ekologické Granty 2012 -  VŽP schvaluje šest témat Ekologických grantů (schválených ZMČ v září 2011 - v příloze) pro vyhlášení grantů 2012  – 6/0/0

Investice z hlediska vlivu na ŽP - bude VŽP sledovat průběžně.

Zakázky z hlediska vlivu na ŽP - bude VŽP sledovat průběžně.

Studie úspor energie v budovách radnice, hodnocení kvality zahrádkových osad na P5  - budou diskutovány s RMČ.

 

4/ Podněty veřejnosti k prošetření

Případ 32  - hluk a emise z provozovny EUROPRINT, Košíře

Dostupné podklady (např. podání občanského sdružení Zdravá Pětka na OO MHMP, odpovědi  MČ Praha 5 apod.) jsou \\P5mssrv01\vybor_zp\!PRIPADY_ad_hoc\32-EUROPRINT_Kosire

Zástupkyně o.s.  Zdravá Pětka MUDr. Marta Langmeierová prezentovala problémy s hlukem a imisemi z provozovny EUROPRINT Košíře.

VŽP požádal sdružení Zdravá Pětka o podrobnější chronologický přehled událostí a kopie korespondence s MHMP, ÚMČ Praha5 a dalšími orgány. Ing. Velek dále požádá Ing. Vejmelku o případné další informace k případu.

VŽP vzal případ na vědomí a bude se jím dále zabývat.

 

Případ 23 – Využití budovy v Prokopském údolí 6/748.

Předseda FV si vyžádal podklady (smlouvu, znalecký posudek) k právnímu a finančnímu prověření nájmu objektu.

 

5/  Různé

Předseda VŽP informoval o výstupech z diskuse 16.2. 2012 k ochraně zeleně na Praze 5 – presentace budou zveřejněny na http://www.praha5.cz/cs/sekce/seminare-vzp/.

Předseda VŽP informoval o  přípravě veřejné panelové diskuse k revitalizaci Smíchovského nádraží (14.3. od 17:00 v sále ZMČ, Štefánikova 13-15).

Předseda VŽP navrhne do PĚTKY 4/2012 avizovat akce Clean-up the World  na P5 (14.4), Den Země 22.4., Velkou Jarní cyklojízdu 19.4., akce Do práce na kole 2.-31.5.2012

Zastupitelka p. Peterková informovala o zrušení kácení 8 vzrostlých stromů na pozemku MHMP ul. Weberova 204-208 díky pozitivnímu přístupu správcovské firmy Acton s.r.o.

Ing. Dvořák požádal OSP o vyjasnění kompetencí firem, které uklízejí Barrandov, zejména pro obnovu laviček apod.

Zapsala: Veronika Šefrová

Ověřil: Ondřej Velek

Příloha

VŽP schválená témata pro Ekologické granty na rok 2012

Přečteno: 14918x
Publikováno: 09.03.2012, poslední změna: 30.04.2012
Vytisknout