Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2012

 
 
 

16.1.2012 (30)

30. VŽP 16.1.2012

Místnost 330, ÚMČ, Nám. 14. Října 4, P5 (16:00  - 17:30)

 

Přítomni: Ing. Bohumil Dvořák, Ing. Richard Kopáček, RNDr. Jan Martinec, Jaroslav Nedvěd, Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal,

Omluveni: Ing. Vejmelka, Marek Kukrle, JUDr. Petr Lachnit (nový radní pro ŽP)

Hosté: Ing. Kučera (OŽP),

 

1/ kontrola a schválení zápisu 29. VŽP  (6/0/0)

 

2/ schválení programu 30. VŽP  (5/0/1)

3/  Informace z OUR (dříve KAR), KUR, KOD

Pro nepřítomnost zástupců nového Odboru územního rozvoj (dříve KAR) proběhla jen obecná diskuse o připravovaných studiích (Dívčí Hrady, Centrální Smíchov, Park Barrandov, Smíchov Jih, Smíchovská náplavka).

VŽP žádá OÚR o zasílání pozvánek Komise ÚR a o informace o studiích na VŽP dne 30. 1. 2012. (6/0/0)

 

VŽP diskutoval návrhy usnesení ke studii firmy JRD na zklidnění dopravy a parkování v ulici Hlubočepská, K Dalejím na vstupu do  Prokopského údolí:

VŽP nesouhlasí s návrhem vybudování dalšího veřejného parkoviště na nezastavěných pozemcích (ve vlastnictví HMP). VŽP nesouhlasí s návrhem parkování v ulici Hlubočepská mezi viaduktem a „hlubočepským“ náměstím. VŽP žádá, aby úřad prověřil kapacitu parkování residentů z nově postavených a renovovaných domů v ulici Hlubočepská. VŽP doporučuje RMČ požadovat v územním řízení nových staveb fy JRD vytvoření placených parkovacích míst pro návštěvníky na pozemcích fy JRD.

VŽP usnesení odložil po získání informací z jednání KOD s Ing. Horským.

 

4/ Diskuse akcí VŽP na  1.pololetí  2012

VŽP schválil rámcový návrhy akcí se záštitou VŽP (6/0/0):

  • Diskuse proti výstavbě sportovního areálu v přírodním parku Košíře Motol (u Šalamounky) - únor
  • Diskuse zadání studie „Energetické úspory na radnici Prahy 5“ – únor
  • Diskuse k cyklistické dopravě, bezpečným cestám do škol, přívozu náplavka- Císařská louka - březen
  • Akce „Ukliďme Prahu 5“  Den Země /Clean up the World (22.4.) -  březen/duben
  • Seminář „Místní Agenda 21 (nejen) Prahy 5“ – před termínem OSN konference Rio+20 (20-22.6.2012 - květen/červen

Další akce VŽP budou upřesněny podle aktuální situace (např. presentace studií Smíchov Jih, oblasti Smíchovského nádraží apod.).

5/ Diskuse kapitol rozpočtu MČ P5  s vlivem na kvalitu prostředí

 

VŽP podporuje minimálně do zásobníku akcí ve VŽP projednané, již plánované investice do pěší a cyklistické infrastruktury (např. výstavbu chodníku Barrandov –Slivenec,  opravu části náplavky a přívoz na Císařskou louku) a připomíná prostředky na výkup pozemků parku Kavalírka a finance na malé studie (úspory energií a vody na radnici, inventarizace kvality zahrádkových osad).

 

VŽP považuje za nevhodné, že návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2012 nepředpokládá financování chodníkového programu.

 

VŽP nesouhlasí, že v návrhu rozpočtu 2012 bez odborného zdůvodnění došlo ke změně názvu grantového programu a neproporcionálnímu krácení Ekologických grantů.

VŽP žádá FV o zachování finanční úrovně ekologických grantů r. 2011 (5/0/0)

 

6/ Různé

Ing. Velek zrekapituloval  některé nové stížnosti, petice a podněty občanů, které byly zaslány zastupitelům: např.  proti využití pozemků 771 a 772 k.ú Hlubočepy - starý Barrandov, žádost o více kontejnerů na kompostovatelný odpad v Motole, petice proti „ZOOkoutku“ u Šalamounky v přírodním parku Košíře Motol.

 

Ing. Velek informoval o návrhu Klubu VV na reformu výborů ZMČ (návrh změnit Výbor ŽP na Komisi ŽP).

 

Ing. Dvořák upozornil na vhodnost úpravy chodníku od sídliště Barrandov směrem ke Klukovicím.

 

Zapsala: Křikavová

Ověřil: Velek

Přečteno: 15132x
Publikováno: 24.01.2012, poslední změna: 30.04.2012
Vytisknout