Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Projekty a záměry v Praze 5 šipka doprava Studie Plzeňská Vrchlického

 
 
 

Praha 5 otevírá další participační jednání, tentokrát se týká Motolského údolí

V současné době běží v Praze 5 několik projektů, k nimž radnice v rámci participace zve veřejnost. Vedle soutěžního workshopu Na Pláni, urbanistické studie sídliště Barrandov a obnovy Buďánek vstupuje „do hry“ i urbanisticko – architektonická studie Motolského údolí.

Radnice Prahy 5 zadala ateliéru A69 architekti zpracování urbanisticko – architektonické studie Motolského údolí. Ta se v první etapě bude zabývat lokalitou Plzeňská – Vrchlického, od městského okruhu po osadu Buďánka. Druhá etapa bude řešit území navazující, a to od Buďánek po Bucharovu.

Při zpracování bude kladen důraz na zapojení veřejnosti, proto se budou v analytické fázi projektu zjišťovat názory občanů. Jednat se bude o průzkum současného stavu, vypátrání konfliktů v území, vyvolání diskuse, podnícení spolupráce mezi hlavními aktéry v území a identifikaci občanů s projektem.

Na duben je k první etapě připravena řada akcí, zahrnující dotazníky, urbanistické vycházky i plánovací setkání. Informace k participaci bude možné najít na www.facebook.com/motolskeudoli nebo na webových stránkách http://motolskeudoli.praha5.cz/, kde je zároveň možné vyplnit online dotazník. Stránky budou funkční i pro druhou etapu. „V září počítáme s prezentací a konzultací návrhu s veřejností, v říjnu se zapracováním změn. V konečné fázi bychom měli být u první etapy koncem října, u druhé etapy koncem ledna,“ předesílá navazující kroky radnice zástupce starosty Lukáš Budín (SZ).

Názor obyvatel bude výchozím bodem pro samostatnou Koncepční studii veřejných prostranství, která se zároveň stane podkladem pro regulační plán. V rámci jejího zpracování bude mj. řešena lokalita mezi komunikacemi Plzeňská a Vrchlického (proluky v ulici Hlaváčova) a předprostor Buďánek (křižovatka Plzeňská – Nad Zámečnicí).  Studie předloží koncepční, ucelené řešení městského parteru a veřejného prostranství dané lokality. „Po odevzdání hrubopisu architekti znovu osloví veřejnost kvůli zpětné vazbě, názory pak zapracují do finální podoby,“ dodává místostarosta.

Praha 5 nedávno vyzvala občany k participaci na soutěžním workshopu Na Pláni a urbanistické studii sídliště Barrandov, také úzce spolupracuje s občanskými sdruženími na obnově Buďánek. „Díky připravovaným studiím nejen nalezneme a určíme směr rozvoje řešených lokalit, ale zároveň nastavíme pravidla pro další výstavbu. Studie budou jednak metodickým podkladem při posuzování záměrů investorů a developerů, jednak podkladem pro územní rozhodování,“ říká starosta Radek Klíma (TOP 09).

Přečteno: 39580x
Publikováno: 31.03.2016, poslední změna: 01.04.2016
Autor: Kancelář starosty
Vytisknout