Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Dotační programy šipka doprava Granty 2006 šipka doprava Školství

 
 
 

Přidělení grantů v oblasti školství

1. Volný čas dětí a mládeže -  2006
č.   Adresa         Počet osob     Požadavek od MČ     Navrženo
Žadatel žadatele – vztah k MČ Praha 5 Popis projektu           Rozpočet
     
     
1. Šach. klub Smíchov Zubatého 10, P 5 Šachový turnaj - pohár pro vítěze 13300 102 5 000 5 000
2. Umění pro zdraví Dlouhá tř. 36, P 1 Dětské div. studio ve Švandově divadle - materiál. náklady 470000 2500 305 000 100 000
3. DDM  Štefánikova 11, P 5 Dětské dílny - materiál, služby 12000 80 10 400 10 000
4. DDM  Štefánikova 11, P 5 Letní příměstský tábor  50000 800 25 000 25 000
5. OS TIB K Rovinám 535, P 5 Tvořivá informatika - pronájem učebny 162600 35 64 000 20 000
6. Výtvarný sp. Hruška Janáčkovo náb. P 5 Voný čas dětí - barvy, rydla, energie 112840 41 112 840 10 000
7. Junák Hiawatha Zoubkova 8, P 5  Doprava v rámci celoroční činnosti  425000 70 120 500 40 000
8. 143. PS Lesnická 5, P 5 Histor. vlak - nájem sportoviště 32200 70 30 500 15 000
9. 143. PS Lesnická 5, P 5 Drnová chajda - materiál, nákup stanů 322000 90 25 000 12 000
10. Jednota bratrská Na Vysoké II., P 5 Pronájem tábora, odměny 13000 20 10 000 10 000
11. Covona s.r.o. J. Plachty 28, P 5 Animace na školách 125954 20 100 000 0
12. Sdružení Petrklíč Nám. Osvoboditelů  Pronájem prostor 146360 40 54 360 10 000
13. Vysokoškol. katol.  Křížovnické nám. 2, P5 Studentský klub -  nájem, spotřební mat. 83500 40 45 000 0
14. B. Proksová ak. s. U Homolky 1, P 5 Živá zahrada - nájem atelieru 140000 25 50 000 0
15. Na houpacím koni Na Bělidle 27, P 5 Nájem 1451400 - 75 000 0
16. B. Proksová ak. s. U Homolky 1, P 5 Nájem, keramická pec 328000 25 100 000 0
17. As. pro mezinár. ot. Žitná 27, P 1 Model OSN pro stř. školy - tisk, nájem 650000 21 37 800 0
18. Taneční centrum  Pod Žvahovem 463 Stále otevřené dveře - vybavení prostor 1142000 - 250 000 0
19 OUTPOST Duha Kroftova 8, P 5 Provoz klubu 240000 30/ den 85 000 42 000
20 Farnost sv. Jakuba Na Zlíchově 8, P 5 Provoz misijního střediska, energie 800000 50/den 200 000 5 600
21 OS Ráj her Roháčova 77, P 3 Zábavná herna  4290000 500/d 1 600 000 0
22 SK Motorlet Praha Výmolova 298, P 5 Letní táborové kempy kopaná - doprava 1171730 530 160 000 100 000
23 SK Motorlet Praha Výmolova 298, P 5 Ubytování, doprava na tábor - plavání 130000 45 70 000 64 000
celkem 468600
 
č.   Adresa         Počet osob     Požadavek od MČ     Navrženo
Žadatel žadatele – vztah k MČ Praha 5 Popis projektu           Rozpočet
     
     
24 Taneční stud. Light Fr. Šrámka 18, P 5 Volný čas - doprava, ubytování 140500 48 70 000 0
25 SK Motorlet Praha  Výmolova 298, P 5  O pohár starosty, ceny, míče 176000 250 50 000 35 000
26 Pohyb Praha Pražského 661, P 5 Taneční přehlídka - kostým, pronájem 42000 250 19 500 19 500
27 KMC Barrandov Werichova 981, P 5 Koncerty, pódium, ozvučení 30000 100 30 000 25 000
28 Dana Ešnerová Lamačova 901, P 5 Volný čas - materiál a pronájem 78000 140 63 000 50 000
29 Šach.  klub Smíchov Zubatého 10, P 5 Smíchovská klání - pohár pro vítěze 15500 100 5 000 5 000
30 Šach.  klub Smíchov Zubatého 10, P 5 11. ročník klání mládeže - pohár 15500 120 5 000 5 000
celkem 139500
2. Tělovýchova a sport -  2006
č.   Adresa         Počet osob     Požadavek od MČ     Navrženo
Žadatel žadatele – vztah k MČ Praha 5 Popis projektu           Rozpočet
     
     
1. RC Tatra Smíchov Podbělohorská, P 5 Sport bez předsudků - ceny, odměny 3500000 1500 250 000 200 000
2. AZ Hujer Rumunská 32, P 2 Letní tábor - doprava, nájem 56400 140 50 000 35 000
3. VK Smíchov Strakonická 2a, P 5 Letní tábor - doprava, nájem 120000 30 25 000 25 000
4. RC Tatra Smíchov Podbělohorská, P 5 Trvalá činnost - doprava 1325000 150 200 000 50 000
5. Sdružení Petrklíč Nám. Osvoboditelů, P 5 Sportovní místnost - sportovní vybavení 160000 100 40 000 10 000
6. TS Andrea Zoubkova 4, P 5 Zlepšení zázemí - mistrovství stepu 457000 60 417 000 0
7. TJ Sokol Košíře Klamovka 2051, P 5 Letní basket. tábor - ubytování 60910 20 16 000 10 000
8. SSK Future Voskovcova 1075, P 5 Nisa open - doprava, spotř. materiál 329500 194 116 100 0
9. SSK Future Voskovcova 1075, P 5 Sport. na horách - dop., spotř. mat., ceny 309500 90 120 500 50 000
10. SSK Future Voskovcova 1075, P 5 Léto plné sportu - ubytování 1228080 460 304 680 50 000
11. Sokol Jinonice Butovická 100, P 5 Podzimní pohár - poháry, diplomy 110000 250 25 000 0
12. R Team Ovčí hájek 2169, P 5 Plavecko - běžecký poh. - pronájem, ceny  502600 600 60 000 40 000
13. Studio K Barrandov Hogerova 686, P 5 Letní sportovní soustředění - ubytování 87500 31 34 000 17 000
14. TJ Radlice Kutvirtova  P 5  Minitenis - sitě, rakety, zábrany 85000 25 55 000 15 000
15 SK Gordik Ke hřbitovu 5, P 5 Ubytování, doprava, pronájem 73400 40 48 725 0
16 Modré nebe s.r.o. Pod Hybšmankou 14  Putování za poznáním - doprava  110000 30 34 000 18 000
17 DTJ Santoška Xaveriova 2, Praha 5 Dny pro děti 85000 150 50 000 0
celkem 520000
3. Vzdělávání, sport, volnočasové aktivity škol a školských zařízení - 2006
č.   Adresa         Počet osob     Požadavek od MČ     Navrženo
Žadatel žadatele – vztah k MČ Praha 5 Popis projektu           Rozpočet
     
     
1. MŠ Hlubočepy Hlubočepská 90, P 5 Cvičení pro zdraví - univer. soup. pro cv. 30000 76 30 000 22 000
2. MŠ Hlubočepy Hlubočepská 90, P 5 Za pokladem skř. Prokopa - odměny, obč. 18000 170 18 000 18 000
3. DDM Štefánikova 11, P 5 Úprava klubu Holubník 330000 800 220 000 50 000
4. ZŠ Podbělohorská Podbělohorská 26, P 5 Interakt. prog. - přednášky, výtvarný mat. 31000 1-5tř 31 000 0
5. ZŠ Podbělohorská Podbělohorská 26, P 5 Svatovác. pouť - sport. náčiní, odměny 20000 500 20 000 16 000
6. ZŠ Podbělohorská Podbělohorská 26, P 5 Sportovní náčiní, materiál 48000 202 48 000 18 000
7. ZŠ waldorfská Butovická 9, P 5 Pod jednou střechou - altán 148000 216 60 000 0
8. ZŠ Plzeňská Plzeňská 39, P 5 Hledá se Janda, sportovní oblečení 112000 50 103 000 10 000
9. MŠ V Úvalu Weberova 33, P 5 Ekol. zahrada, herní miniprvky 89547   89 547 75 000
10. FZŠ Barrandov II. V Remízku 919, P 5 Vybavení pracovny 705000 332 207 000 41 000
11. FZŠ Barrandov II. V Remízku 919, P 5 Provoz kroužku - sportovní, umělecký 238000 132 136 000 77 000
12. ZŠ a MŠ Radlice Radlická 140, P 5 Keramická dílna - keramická pec 55000 30 55 000 39 000
13. FZŠ Drtinova Drtinova 1, P 5 Nikdy nejsi sám - kroužky sport. a keram. 285000 340 285 000 79 000
14. ZŠ Nepomucká Nepomucká 1, P 5 Zdravá záda - míč overball 14250 200 14 250 14 200
15. ZŠ Nepomucká Nepomucká 1, P 5 Jarmark - nepomucký Himalaj 75000 120 75 000 50 000
16. Taneční centrum Pod Žvahovem 463, P 5 Baby Balet Praha - kostým , dekorace 1328000 14 120 000 0
17. ZŠ Kořenského Kořenského 10, P 5 3 sport. kroužky - vybavení Koř. laťka 750000 150 160 000 70 000
18. ZŠ Barrandov Chaplinovo nám.1, P 5 Florbalový kroužek - pronájem 269000 47 165 000 0
19 ZŠ Barrandov Chaplinovo nám.1, P 5 Florbalový turnaj - pronájem 109000 350 104 000 40 000
20 ZŠ Barrandov Chaplinovo nám.1, P 5 Rekreační florbal  - nájem prostor 203000 60 107 000 66 000
21 MŠ Kroupova Kroupova 2775, P 5 Výt. dílny, výtvarný materiál, voda 9600 120 9 600 9 600
22 ZŠ U Santošky U Santošky 1, P 5 Klub Santoška, doprava, pronájem  370000 250 109 000 40 600
23 MŠ Slunéčko Beníškové 988, P 5 Pohybem ke zdraví - vybavení šk. zahr. 176000 100 170 000 100 000
celkem 835400
č.   Adresa         Počet osob     Požadavek od MČ     Navrženo
Žadatel žadatele – vztah k MČ Praha 5 Popis projektu           Rozpočet
     
     
24 MŠ Duha Trojdílná 18, P 5 Vybavení zahrady, skluzavka 245130 72 245 130 100 000
25 MŠ Podbělohorská Podbělohorská 1, P 5 Keramická pec 43986 75 43 986 39 000
26 Gym. Na Zatlance Na Zatlance 11, P 5 Zatlanka v lese - doprava, materiál, foto 294270 120 68 000 34 000
27 MŠ Kurandové Kurandové 269, P 5 Kdo si hraje... dovybavení zahrady 161600 100 330 930 100 000
28 ZŠ Grafická Grafická 13, P 5 Rómská kultura - pronájem, propagace 192000 25 43 000 25 000
29 ZŠ Plzeňská Plzeňská 117, P 5 Turistický kroužek - doprava 38360 35 33 360 30 000
30 FZŠBarrandov II V Remízku 919, P 5 Volný čas pronájem, doprava  90000 60 90 000 50 000
31 MŠ V Úvalu o.p.s. Weberova 299, P 5 Tábor pro předškoláky - doprava  112800 36 68 000 50 000
celkem 428000
4. Podpora účasti škol a školských zařízení na prezentaci a soutěžích  ve státech EU - 2006
č.   Adresa         Počet osob     Požadavek od MČ     Navrženo
Žadatel žadatele – vztah k MČ Praha 5 Popis projektu           Rozpočet
     
     
1. MŠ III., Lohniského  Lohniského 830, P 5 Grafická úprava a tisk kalendáře 28000 100 25 000 20 000
2. SZUŠ Music Art V Remízku 919, P 5 Celoamerická soutěž - letenky, vízum 363000 11 363 000 0
3. Taneční centrum Pod Žvahovem 463 Turnaj BPJ Paris - doprava 454000 16 30 000 0
4. ZŠ Barrandov Chaplinovo nám. P 5 Setkání škol - doprava, trička 332000 48 168 800 168 800
celkem 188800
Přečteno: 74655x
Publikováno: 03.04.2006, poslední změna: 07.04.2006
Vytisknout