Zápis ze zasedání RR ze dne 15. 4. 2008

Redakční rada Pražské pětky
dne 15. 4. 2008
(zasedací místnost RMČ)
Přítomni: Bc. L. Budín; L. Herold; E. Kalhousová; R. Myslík; Mgr. V. Najmon; M. Šesták
Omluveni: Ing. P. Horák; M. Tuček
Hosté: Z. Bilá; T. Gryc - Vydavatelství 2000
1.) Hodnocení PP 4/2008
a) E. Kalhousová – na str. 9 - Stoletý jubilant – při takovýchto příležitostech psát, že byl gratulovat zastupitel (v první řadě)
b) L. Herold – na str. 31 - Zvoňte, akustické kytary! - v textu nesmyslné jméno radního
2.) Náměty na PP 5/2008
a) E. Kalhousová – byla ráda, kdyby se v květnovém čísle objevil rozhovor s někým jiným než s kickboxerem, květen symbolizuje lásku a osvobození, navrhla 92letou spisovatelku
- R. Myslík a L. Budín se ztotožňují, že to není zrovna nejšťastnější psát v květnu o kickboxu
- M. Šesták – dávat na titulní stranu kickboxera není vhodné
- redakce – tlačí jí termín, není si jistá, zda se jí podaří jiný rozhovor, ale bude se snažit
- L. Herold – bere to na sebe a buď bude rozhovor s někým jiným nebo jiná titulní strana  
- L. Budín – je to poučení do budoucna a bylo by dobré dělat RR o týden dřív, aby nikoho netlačil šibeniční termín na jakýkoliv příspěvek nebo si na začátku roku nastínit přehled rozhovorů
- redakce na příští zasedání připraví seznam rozhovorů do konce roku
- M. Šesták – bylo by dobré mít nějaké rozhovory do zásoby a sáhnout po nich, když bude potřeba
- L. Herold – nebylo by dobré měnit PP nějak radikálně, změny je třeba  dělat postupně, viz nový design v souvislosti s logem
b) R. Myslík – Golf v Motole – reportáž
c) vyhlášení fotografické soutěže
- L. Herold dal hlasovat o tom, zda vůbec ano 6/0/0
- všichni členové RR mají za úkol připravit připomínky k pravidlům
d) R. Myslík –p. Zapletal zkoriguje parkovací zóny
e) V. Najmon – bylo by zapotřebí, aby se v rubrice Zdraví objevilo, které lékárny mají nonstop
- E. Kalhousová – určitě
f) L. Budín – str. 13 Rozvoj – jen aby se nejednalo o reklamu
- redakce – je to psané jako rozvoj na Praze 5
- L. Herold – napsat to z úhlu pohledu radnice
g) V. Najmon – zastupitel J. Bartoš se zúčastnil Marathonu
- redakce –spojí se s ním
h) E. Kalhousová – bude ráda za další neziskovou organizaci
i) rubrika Společnost je dlouhá a Historii se věnuje málo prostoru, takže rubriku Společnost zkrátit a napsat více o Historii
3.) Ostatní
a) E. Kalhousová – opětovně vyslovila svůj nesouhlas s titulními stranami PP
- L. Herold – byl by rád, kdyby se v rozhovorech a tedy na titulních stranách objevovalo širší spektrum lidí – herci, vědci, lidé se vztahem k Praze 5, nemusí však nutně bydlet na Praze 5
- redakce – tuto změnu ráda vítá, má v záloze i jiné osobnosti
b)  E. Kalhousová – u adventistů se koná dětský romský festival, kterého se účastní 5 škol, z toho 1 je z Prahy 5
- redakce o tom napíše v 6/2008
c) V. Najmon – Drtinova škola má výročí
- redakce o tom napíše v 6/2008
d) Rozhovory – kniha
- M. Šesták – je pro vydání knihy, jen jak už podotýkal posledně mu vadí stále se opakující slova
- E. Kalhousová – kniha bude zajímavá, jen se jí to zdá být málo, přidala by něco o historii
- L. Herold – nespojoval by historii s rozhovory, to je pak na úvaze, zda nevydat další knihu, která by byla o historii
- V. Najmon – dodal, že publikace je vhodná pro partnery MČ Praha 5, ale jen pro ty z ČR a ne pro zahraniční partnery a dále by byl rád, kdyby kniha získala podobu PP, protože ta kniha z Pražské pětky vychází
- L. Herold – MČ Praha 5 chybí nějaká reprezentativní kniha přeložena do více jazyků
- L. Budín – kniha neosloví moc lidí, bylo by ekonomičtější vydat na CD a pro prezentaci MČ Praha 5 nepřinese nic
- V. Najmon – je to hezká a hodnotná kniha, MČ Praha 5 by měla být hrdá na to, kdo na MČ bydlí
- L. Herold – nevidí problém v tom, aby byla kniha pak na webových stránkách ke stažení ve formátu pdf; je to pro občany hodnotný dar
- L. Herold dal o knize hlasovat 5/1/0 (L. Budín)
- L. Herold než bude návrh na zpracování knihy předložen RMČ, je potřeba mít podrobnou kalkulaci, jaké byly další nabídky a podrobnosti k použití knihy a dále to bude na RMČ, zda knihu schválí či ne
Zapsala: J. Bukovská
Ověřil: L. Herold
Přečteno: 6707x
Publikováno: 30.04.2008, poslední změna: 30.04.2008
Autor: Kancelář městské části Praha 5