Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Redakční rada šipka doprava Zápisy ze zasedání 2008

 
 
 

Zápis ze zasedání RR ze dne 15. 4. 2008

Redakční rada Pražské pětky
dne 15. 4. 2008
(zasedací místnost RMČ)
Přítomni: Bc. L. Budín; L. Herold; E. Kalhousová; R. Myslík; Mgr. V. Najmon; M. Šesták
Omluveni: Ing. P. Horák; M. Tuček
Hosté: Z. Bilá; T. Gryc - Vydavatelství 2000
1.) Hodnocení PP 4/2008
a) E. Kalhousová – na str. 9 - Stoletý jubilant – při takovýchto příležitostech psát, že byl gratulovat zastupitel (v první řadě)
b) L. Herold – na str. 31 - Zvoňte, akustické kytary! - v textu nesmyslné jméno radního
2.) Náměty na PP 5/2008
a) E. Kalhousová – byla ráda, kdyby se v květnovém čísle objevil rozhovor s někým jiným než s kickboxerem, květen symbolizuje lásku a osvobození, navrhla 92letou spisovatelku
- R. Myslík a L. Budín se ztotožňují, že to není zrovna nejšťastnější psát v květnu o kickboxu
- M. Šesták – dávat na titulní stranu kickboxera není vhodné
- redakce – tlačí jí termín, není si jistá, zda se jí podaří jiný rozhovor, ale bude se snažit
- L. Herold – bere to na sebe a buď bude rozhovor s někým jiným nebo jiná titulní strana  
- L. Budín – je to poučení do budoucna a bylo by dobré dělat RR o týden dřív, aby nikoho netlačil šibeniční termín na jakýkoliv příspěvek nebo si na začátku roku nastínit přehled rozhovorů
- redakce na příští zasedání připraví seznam rozhovorů do konce roku
- M. Šesták – bylo by dobré mít nějaké rozhovory do zásoby a sáhnout po nich, když bude potřeba
- L. Herold – nebylo by dobré měnit PP nějak radikálně, změny je třeba  dělat postupně, viz nový design v souvislosti s logem
b) R. Myslík – Golf v Motole – reportáž
c) vyhlášení fotografické soutěže
- L. Herold dal hlasovat o tom, zda vůbec ano 6/0/0
- všichni členové RR mají za úkol připravit připomínky k pravidlům
d) R. Myslík –p. Zapletal zkoriguje parkovací zóny
e) V. Najmon – bylo by zapotřebí, aby se v rubrice Zdraví objevilo, které lékárny mají nonstop
- E. Kalhousová – určitě
f) L. Budín – str. 13 Rozvoj – jen aby se nejednalo o reklamu
- redakce – je to psané jako rozvoj na Praze 5
- L. Herold – napsat to z úhlu pohledu radnice
g) V. Najmon – zastupitel J. Bartoš se zúčastnil Marathonu
- redakce –spojí se s ním
h) E. Kalhousová – bude ráda za další neziskovou organizaci
i) rubrika Společnost je dlouhá a Historii se věnuje málo prostoru, takže rubriku Společnost zkrátit a napsat více o Historii
3.) Ostatní
a) E. Kalhousová – opětovně vyslovila svůj nesouhlas s titulními stranami PP
- L. Herold – byl by rád, kdyby se v rozhovorech a tedy na titulních stranách objevovalo širší spektrum lidí – herci, vědci, lidé se vztahem k Praze 5, nemusí však nutně bydlet na Praze 5
- redakce – tuto změnu ráda vítá, má v záloze i jiné osobnosti
b)  E. Kalhousová – u adventistů se koná dětský romský festival, kterého se účastní 5 škol, z toho 1 je z Prahy 5
- redakce o tom napíše v 6/2008
c) V. Najmon – Drtinova škola má výročí
- redakce o tom napíše v 6/2008
d) Rozhovory – kniha
- M. Šesták – je pro vydání knihy, jen jak už podotýkal posledně mu vadí stále se opakující slova
- E. Kalhousová – kniha bude zajímavá, jen se jí to zdá být málo, přidala by něco o historii
- L. Herold – nespojoval by historii s rozhovory, to je pak na úvaze, zda nevydat další knihu, která by byla o historii
- V. Najmon – dodal, že publikace je vhodná pro partnery MČ Praha 5, ale jen pro ty z ČR a ne pro zahraniční partnery a dále by byl rád, kdyby kniha získala podobu PP, protože ta kniha z Pražské pětky vychází
- L. Herold – MČ Praha 5 chybí nějaká reprezentativní kniha přeložena do více jazyků
- L. Budín – kniha neosloví moc lidí, bylo by ekonomičtější vydat na CD a pro prezentaci MČ Praha 5 nepřinese nic
- V. Najmon – je to hezká a hodnotná kniha, MČ Praha 5 by měla být hrdá na to, kdo na MČ bydlí
- L. Herold – nevidí problém v tom, aby byla kniha pak na webových stránkách ke stažení ve formátu pdf; je to pro občany hodnotný dar
- L. Herold dal o knize hlasovat 5/1/0 (L. Budín)
- L. Herold než bude návrh na zpracování knihy předložen RMČ, je potřeba mít podrobnou kalkulaci, jaké byly další nabídky a podrobnosti k použití knihy a dále to bude na RMČ, zda knihu schválí či ne
Zapsala: J. Bukovská
Ověřil: L. Herold
Přečteno: 6708x
Publikováno: 30.04.2008, poslední změna: 30.04.2008
Autor: Kancelář městské části Praha 5
Vytisknout