Zápis ze zasedání RR ze dne 18. 3. 2008

Redakční rada Pražské pětky
dne 18. 3. 2008
(zasedací místnost RMČ)
Přítomni: L. Herold; Ing. P. Horák; E. Kalhousová; R. Myslík; M. Šesták; M. Tuček
Omluveni: Bc. L. Budín; Mgr. V. Najmon; T. Gryc
Hosté: Z. Bilá - Vydavatelství 2000, RNDr. J. Martinec, CSc.
1.) Hodnocení PP 3/2008
a) L. Herold – Bezpečnostní příloha – vydařená
b) číslo bez připomínek, ale RR se drží hesla, že stále je co zlepšovat
2.) Náměty na PP 4/2008
a) M. Šesták – dodá článek k výročí Jaroslava Haška
b) M. Šesták – napsat o sociálních službách a datových schránkách
- L. Herold – nepsat o něčem, co bude teprve možná přijato – datové schránky a  o sociálních službách by měly dodat článek kompetentní osoby
c) R. Myslík – JUDr. A. Češková dodá krátký článek k rozpočtu
d) L. Herold – Jarní den seniorů – podklady dodá Mgr. L. Vávrová, PhD.
e) L. Herold – pokud chce někdo avizovat nějaké květnové akce v tomto čísle, zasílat podklady redakci
f) L. Herold .- oslovila ho paní Tikalová s pozvánkou na akci konanou 7. 5. 2008, předává redakci
3.) Ostatní
a) M. Tuček – bude uzavřena nová nájemní smlouva s Divadlem Orfeus, takže bude více spolupráce, po uzavření smlouvy by byl rád, kdyby se o divadle napsalo rozsáhleji
b)  M. Tuček – zmínit se v kultuře o finanční podpoře Švandova divadla
- E. Kalhousová – jestli budou na ZMČ schváleny granty, napsat o tom v PP
c) L. Herold – RR by se měla vyjádřit k interpelaci RNDr. M. Macka, CSc.
- E. Kalhousová – byla by nerada, kdyby se do toho zatahovali lidi a je zásadně proti, aby se zveřejňovaly konfrontační články
- L. Herold dal hlasovat o nezveřejnění článku 6/0/0
- R. Myslík napíše RNDr. M. Mackovi, CSc. odpověď, že to není klasický článek + důvod proč to PP neuveřejní
 
 
 
 
d) - redakce předložila soubor rozhovorů z PP, ze kterých by měla vzniknout kniha
- L. Herold – všichni členové mají za úkol zvážit, zda takovou knihu vydat, jak by se dala tato kniha využít a promyslet, zda knihu nezpestřit o zajímavé profily, které vyšly též v PP
- M. Šesták podotkl, že většina titulků rozhovorů obsahuje slovo jsem, zda by se pak nedaly nějak poupravit
- RNDr. J. Martinec, CSc. – proč se bude opět dělat jazyková korektura a úprava fotografií, když už tímto procesem musely projít rozhovory při zařazení do PP
- redakce – vše bude muset být znovu upraveno pro tisk knihy
e) M. Tuček, byl by rád, kdyby vyšla pozvánka na koncert akustických kytar ve Švandově divadle i v květnové PP
Zapsala: J. Bukovská
Ověřil: L. Herold
Přečteno: 6678x
Publikováno: 30.04.2008, poslední změna: 30.04.2008
Autor: Kancelář městské části Praha 5