Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Redakční rada šipka doprava Zápisy ze zasedání 2008

 
 
 

Zápis ze zasedání RR ze dne 18. 3. 2008

Redakční rada Pražské pětky
dne 18. 3. 2008
(zasedací místnost RMČ)
Přítomni: L. Herold; Ing. P. Horák; E. Kalhousová; R. Myslík; M. Šesták; M. Tuček
Omluveni: Bc. L. Budín; Mgr. V. Najmon; T. Gryc
Hosté: Z. Bilá - Vydavatelství 2000, RNDr. J. Martinec, CSc.
1.) Hodnocení PP 3/2008
a) L. Herold – Bezpečnostní příloha – vydařená
b) číslo bez připomínek, ale RR se drží hesla, že stále je co zlepšovat
2.) Náměty na PP 4/2008
a) M. Šesták – dodá článek k výročí Jaroslava Haška
b) M. Šesták – napsat o sociálních službách a datových schránkách
- L. Herold – nepsat o něčem, co bude teprve možná přijato – datové schránky a  o sociálních službách by měly dodat článek kompetentní osoby
c) R. Myslík – JUDr. A. Češková dodá krátký článek k rozpočtu
d) L. Herold – Jarní den seniorů – podklady dodá Mgr. L. Vávrová, PhD.
e) L. Herold – pokud chce někdo avizovat nějaké květnové akce v tomto čísle, zasílat podklady redakci
f) L. Herold .- oslovila ho paní Tikalová s pozvánkou na akci konanou 7. 5. 2008, předává redakci
3.) Ostatní
a) M. Tuček – bude uzavřena nová nájemní smlouva s Divadlem Orfeus, takže bude více spolupráce, po uzavření smlouvy by byl rád, kdyby se o divadle napsalo rozsáhleji
b)  M. Tuček – zmínit se v kultuře o finanční podpoře Švandova divadla
- E. Kalhousová – jestli budou na ZMČ schváleny granty, napsat o tom v PP
c) L. Herold – RR by se měla vyjádřit k interpelaci RNDr. M. Macka, CSc.
- E. Kalhousová – byla by nerada, kdyby se do toho zatahovali lidi a je zásadně proti, aby se zveřejňovaly konfrontační články
- L. Herold dal hlasovat o nezveřejnění článku 6/0/0
- R. Myslík napíše RNDr. M. Mackovi, CSc. odpověď, že to není klasický článek + důvod proč to PP neuveřejní
 
 
 
 
d) - redakce předložila soubor rozhovorů z PP, ze kterých by měla vzniknout kniha
- L. Herold – všichni členové mají za úkol zvážit, zda takovou knihu vydat, jak by se dala tato kniha využít a promyslet, zda knihu nezpestřit o zajímavé profily, které vyšly též v PP
- M. Šesták podotkl, že většina titulků rozhovorů obsahuje slovo jsem, zda by se pak nedaly nějak poupravit
- RNDr. J. Martinec, CSc. – proč se bude opět dělat jazyková korektura a úprava fotografií, když už tímto procesem musely projít rozhovory při zařazení do PP
- redakce – vše bude muset být znovu upraveno pro tisk knihy
e) M. Tuček, byl by rád, kdyby vyšla pozvánka na koncert akustických kytar ve Švandově divadle i v květnové PP
Zapsala: J. Bukovská
Ověřil: L. Herold
Přečteno: 6793x
Publikováno: 30.04.2008, poslední změna: 30.04.2008
Autor: Kancelář městské části Praha 5
Vytisknout