Zápis ze zasedání RR ze dne 19. 2. 2008

Redakční rada Pražské pětky
dne 19. 2. 2008
(zasedací místnost RMČ)
Přítomni: Bc. L. Budín; L. Herold; E. Kalhousová; R. Myslík; M. Šesták
Omluveni: Ing. P. Horák; Mgr. V. Najmon; M. Tuček; T. Gryc
Hosté: Z. Bilá - Vydavatelství 2000
1.) Hodnocení PP 2/2008
a) M. Šesták – u fotografií na str. 6-7 není napsáno, že je fotil právě M. Šesták
- redakce se omlouvá
b) M. Šesták – nelichotivá fotografie velvyslankyně na str. 8
- redakce – paní velvyslankyně dodala 4 fotky, z toho tato byla nejpoužitelnější
c) L. Herold – titulky jednotlivých článků na dvoustranách se slévají, do budoucna dát si práci s tím, aby titulky stejné velikosti nešly proti sobě
d) M. Šesták – citace D. Neffa na str. 20-21 poněkud nešťastná
- redakce – jsou to jeho slova
e) Bc. L. Budín – věnovat více prostoru komunitnímu plánování, informace v této PP strohá
- R. Myslík – chystá se k tomuto mimořádné číslo, kde bude zveřejněna i webová stránka, toto byla jen počáteční informace o tom
f) E. Kalhousová – poděkovala za to, že se PP věnuje neziskovým organizacím
3.) Náměty na PP 3/2008
a) L. Budín – bude se toto číslo zabývat více rozpočtem?
- redakce – očekává článek a grafy z ÚMČ
- L. Herold – nerad by dával do PP jen návrh rozpočtu, je to nečtivé; dále požádal tiskového mluvčího, zda by nemohl spolupracovat s ekonomickým odborem a předsedkyní finančního výboru na smysluplnosti a čtivosti článku a navrhl, aby se do PP dal odkaz na webovou stránku, kde bude rozpočet celý pro občany, které tato problematika zajímá
b) E. Kalhousová – str. 13-15 Rozvoj – není to reklama?
- redakce – je to představení společností; občany zajímá co se chystá na P5
- L. Herold – udělat článek tak, aby tam nebyla propagace firem
c) L. Budín – str. 17-19 Zdraví – nebyl by jiný článek k tomuto tématu než zase roboti? Není si jist, zda toto patří do radničního periodika
- E. Kalhousová – lidi to zajímá, povídají si o tom
- L. Herold –uvítal by nějakou změnu, aby nebylo o robotech psáno dvě čísla za sebou; dále podotkl, že RR se snaží, aby byl časopis čtivý a snažil se přitáhnout co nejvíce lidí, proto se PP zabývá nejen problematikou týkající se radnice, ale i lidí
- redakce – bohužel nebyl dodán jiný článek, pokud se ho podaří dohnat, bude tam něco jiného
d) E. Kalhousová – na str. 28-33 do Kultury napsat něco o adventistické modlitebně
- L. Budín - není to reklama?
e) L. Budín – str.36-39 Sport – začíná Rugby sezóna, napsat zmínku o tom, že se hledá hřiště
f) E. Kalhousová – bude školení pro neziskové organizace, dodá více info
g)  L. Herold – str. 41 Ekologie- zmínit se o černých skládkách a o náletových dřevinách
h) R. Myslík – dodá redakci článek – rozhovor s delegacemi z partnerských měst
4.) Příloha Bezpečnost
a) L. Herold – doplnit článkem, že Městská policie pořádá školení pro seniory, více informací dodá Mgr. L. Vávrová, PhD.
- E. Kalhousová – dodá redakci brožurku
5.) Ostatní
a) L. Herold – časopis PP by se měl obměňovat postupně s větším klidem
b) L. Herold – náhledové pdf PP by mělo být na webových stránkách tehdy, jakmile vyjde nová PP
- redakce – nejde momentálně řešit technicky, pracuje na tom
c) L. Budín – před jistou dobou byl odložen článek od RNDr. M. Macka, CSc., budeme se o něm zmiňovat v této PP
- L. Herold – promluví  o tom s Dr. Mackem. Případně bude řešeno  na příštím zasedání RR
d) L. Budín – v nějakém z příštích čísel se zmínit o nevládní organizaci Focus, dodá redakci kontakt a odkaz na webové stránky
- E. Kalhousová – o této organizaci už v PP zmínka byla
e) Příští zasedání RR bude 18. 3. 2008
Zapsala: J. Bukovská
Ověřil: L. Herold
Přečteno: 7010x
Publikováno: 07.03.2008, poslední změna: 07.03.2008
Autor: Jana Bukovská