Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Redakční rada šipka doprava Zápisy ze zasedání 2008

 
 
 

Zápis ze zasedání RR ze dne 19. 2. 2008

Redakční rada Pražské pětky
dne 19. 2. 2008
(zasedací místnost RMČ)
Přítomni: Bc. L. Budín; L. Herold; E. Kalhousová; R. Myslík; M. Šesták
Omluveni: Ing. P. Horák; Mgr. V. Najmon; M. Tuček; T. Gryc
Hosté: Z. Bilá - Vydavatelství 2000
1.) Hodnocení PP 2/2008
a) M. Šesták – u fotografií na str. 6-7 není napsáno, že je fotil právě M. Šesták
- redakce se omlouvá
b) M. Šesták – nelichotivá fotografie velvyslankyně na str. 8
- redakce – paní velvyslankyně dodala 4 fotky, z toho tato byla nejpoužitelnější
c) L. Herold – titulky jednotlivých článků na dvoustranách se slévají, do budoucna dát si práci s tím, aby titulky stejné velikosti nešly proti sobě
d) M. Šesták – citace D. Neffa na str. 20-21 poněkud nešťastná
- redakce – jsou to jeho slova
e) Bc. L. Budín – věnovat více prostoru komunitnímu plánování, informace v této PP strohá
- R. Myslík – chystá se k tomuto mimořádné číslo, kde bude zveřejněna i webová stránka, toto byla jen počáteční informace o tom
f) E. Kalhousová – poděkovala za to, že se PP věnuje neziskovým organizacím
3.) Náměty na PP 3/2008
a) L. Budín – bude se toto číslo zabývat více rozpočtem?
- redakce – očekává článek a grafy z ÚMČ
- L. Herold – nerad by dával do PP jen návrh rozpočtu, je to nečtivé; dále požádal tiskového mluvčího, zda by nemohl spolupracovat s ekonomickým odborem a předsedkyní finančního výboru na smysluplnosti a čtivosti článku a navrhl, aby se do PP dal odkaz na webovou stránku, kde bude rozpočet celý pro občany, které tato problematika zajímá
b) E. Kalhousová – str. 13-15 Rozvoj – není to reklama?
- redakce – je to představení společností; občany zajímá co se chystá na P5
- L. Herold – udělat článek tak, aby tam nebyla propagace firem
c) L. Budín – str. 17-19 Zdraví – nebyl by jiný článek k tomuto tématu než zase roboti? Není si jist, zda toto patří do radničního periodika
- E. Kalhousová – lidi to zajímá, povídají si o tom
- L. Herold –uvítal by nějakou změnu, aby nebylo o robotech psáno dvě čísla za sebou; dále podotkl, že RR se snaží, aby byl časopis čtivý a snažil se přitáhnout co nejvíce lidí, proto se PP zabývá nejen problematikou týkající se radnice, ale i lidí
- redakce – bohužel nebyl dodán jiný článek, pokud se ho podaří dohnat, bude tam něco jiného
d) E. Kalhousová – na str. 28-33 do Kultury napsat něco o adventistické modlitebně
- L. Budín - není to reklama?
e) L. Budín – str.36-39 Sport – začíná Rugby sezóna, napsat zmínku o tom, že se hledá hřiště
f) E. Kalhousová – bude školení pro neziskové organizace, dodá více info
g)  L. Herold – str. 41 Ekologie- zmínit se o černých skládkách a o náletových dřevinách
h) R. Myslík – dodá redakci článek – rozhovor s delegacemi z partnerských měst
4.) Příloha Bezpečnost
a) L. Herold – doplnit článkem, že Městská policie pořádá školení pro seniory, více informací dodá Mgr. L. Vávrová, PhD.
- E. Kalhousová – dodá redakci brožurku
5.) Ostatní
a) L. Herold – časopis PP by se měl obměňovat postupně s větším klidem
b) L. Herold – náhledové pdf PP by mělo být na webových stránkách tehdy, jakmile vyjde nová PP
- redakce – nejde momentálně řešit technicky, pracuje na tom
c) L. Budín – před jistou dobou byl odložen článek od RNDr. M. Macka, CSc., budeme se o něm zmiňovat v této PP
- L. Herold – promluví  o tom s Dr. Mackem. Případně bude řešeno  na příštím zasedání RR
d) L. Budín – v nějakém z příštích čísel se zmínit o nevládní organizaci Focus, dodá redakci kontakt a odkaz na webové stránky
- E. Kalhousová – o této organizaci už v PP zmínka byla
e) Příští zasedání RR bude 18. 3. 2008
Zapsala: J. Bukovská
Ověřil: L. Herold
Přečteno: 6920x
Publikováno: 07.03.2008, poslední změna: 07.03.2008
Autor: Jana Bukovská
Vytisknout