Zápis ze zasedání redakční rady 18.11.2009

Zápis ze zasedání redakční rady Pražské pětky
18.11.2009
 
Přítomni:        dle prezenční listiny
Program:        1. Hodnocení čísla 11/2009
                        2. Nové číslo 12/2009
                        3. Různé
Ad 1)
-         bez připomínek
Ad 2)
-         úvodník – L. Vávrová
-         foto měsíce – Festival alpinismu
-         vyhlášení grantů pro sociální oblast a ekologii na rok 2010
-         rozpočet MČ Praha 5
-         kurzy internetu – Elpida
-         z Evropského parlamentu : Jan Zahradil – Evropská unie udělila České republice výjimku z Lisabonské smlouvy
-         reportáž – 55 let motolského krematoria
-         provoz mateřských škol Prahy 5 o vánočních prázdninách
-         termíny zápisů do 1. tříd základních škol na školní rok 2010/2011
-         Fokus Praha – sdružení pro péči o duševně nemocné
-         Člověk v tísni – přehled aktivit
-         rozhovor – K. Kodet
-         fotoreportáž – 20. výročí sametové revoluce – Švandovo divadlo
-         vánoční koncert
-         vánoční trhy na pěší zóně Andě
-         mateřská centra
-         adventní pohádkové čtení
-         centrum zdraví Kartouzská
-         podnikání – setkání podnikatelů
Ad 3)
-         mimořádné číslo Pražské pětky – vánoční číslo – vyjde samostatně
-         program vánočních trhů
-         vánoční přání zastupitelů – bez fotografií, 600 znaků, řazeno podle abecedy, bude uvedena politická strana
-         světélko z Betléma – Prokopské údolí (pí. Kalhousová)
-         charitativní akce
-         Mikulášská besídka
Zapsala:                                  R. Pavlásková
Ověřil:                                    L. Herold
Přečteno: 16321x
Publikováno: 23.11.2009, poslední změna: 23.11.2009