Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Redakční rada šipka doprava Zápisy ze zasedání 2009

 
 
 

Statut redakční rady Pražské pětky

Statut redakční rady Pražské pětky
 
 
 

1. Redakční rada je poradním orgánem Rady městské části Praha 5 složeným ze zástupců samosprávy a úřadu. Na jednání jsou vždy zváni zástupci společnosti, která zajišťuje vydávání Pražské pětky pro MČ Praha 5. 

2. Redakční rada zasedá jednou měsíčně. Jednání svolává pověřený člen Rady MČ Praha 5, v jehož kompetenci je dohled nad dodržováním smlouvy mezi městskou částí a zhotovitelem Pražské pětky, ten také redakční radu řídí.

3. Jednání redakční rady obsahuje hodnocení minulého čísla (ve všech bodech vyplývajících ze smlouvy mezi MČ Praha 5 a zhotovitelem) a schválení obsahu následujícího čísla. 

4. Redakční rada má právo žádat informace o průběhu příprav, provádět revizi textů a podávat zhotoviteli Pražské pětky připomínky.

5. Jednání redakční rady je neveřejné. Případné náměty pro práci redakční rady ze strany občanů přijímá v písemné formě zhotovitel a informuje o nich redakční radu.

6. Zhotovitel se řídí doporučeními redakční rady.

7. Schválení definitivní textové i grafické podoby každého čísla Pražské pětky je v souladu se Smlouvou o výrobě Pražské pětky v kompetenci vedoucího komunikace s veřejností po dohodě s radním zodpovídajícím za Pražskou pětku.

8. O mimořádném čísle Pražské pětky (dle smlouvy) rozhoduje starosta MČ Praha 5, resp. RMČ Praha 5.

9. Redakční rada je poradním orgánem v otázkách internetových stránek MČ Praha 5 a případné publikační činnosti MČ, rozšířená o starostu a předsedu komise informatiky.

10. Statut redakční rady Pražské pětky schvaluje Rada MČ Praha 5.

 

 

  •  
Přečteno: 7987x
Publikováno: 01.01.2009, poslední změna: 12.08.2009
Vytisknout