Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Redakční rada šipka doprava Zápisy ze zasedání 2009

 
 
 

Zápis ze zasedání redakční rady 21.7.2009

Zápis ze zasedání redakční rady Pražské pětky
21.7.2009
Přítomni:                    Dle prezenční listiny
Program:                    1. Hodnocení čísla 7/2009
                                   2. Nové číslo 8/2009
                                   3. Různé
Ad 1)
 
-         p. Budín – připomínky k článku na str. 5 „Jsem kontroverzní politik a jsem za to rád“-  radniční periodikum by mělo být neutrální, neměla by tam být oznámení, která nesouvisejí s radnicí, ostatní zastupitelské kluby by tudíž měly mít možnost se také vyjádřit, není to vhodná forma článku
-         p. Herold – formou je článek sice vybočující z konceptu Pražské pětky, je článkem mimořádným, okamžitou reakcí na silnou mediální kampaň poškozující nejen osobu pana starosty, ale ve svém důsledku i MČ. Z tohoto důvodu jako předseda RR chápu uveřejnění tohoto článku zhotovitelem PP, nicméně důrazně doporučuji, aby se obdobné články objevovaly jen opravdu velmi výjimečně.
-          p. Budín – bylo by vhodné přijmout k tomuto bodu usnesení, hrubý nesouhlas s postupem při tvorbě tohoto článku i vzhledem k pravidlům a „Statutu redakční rady Pražské pětky“, tento způsob by se neměl v budoucnu opakovat, neboť by mohl každý ze zastupitelů chtít uveřejnit komentář k tomu, jak se o něm hovoří v médiích, je bezesporu nutné dodržovat pravidla dle „Statutu redakční rady Pražské pětky“, článek na str. 5 je nevhodný
-         P. Herold – toto není v rozporu se statutem RR
-         p. Myslík – text byl okamžitá reakce na velkou mediální kampaň proti starostovi MČ Praha 5, z tohoto důvodu nebyl konzultován s redakční radou, byla to reakce na nepravdivé informace v tisku
-         p. Budín – k článku na str. 6 „Smlouva s Gymnáziem Buďánka prodloužena“ – jestli byla snaha redakce zkontaktovat TCP
-         p. Myslík – článek je na základě převzaté tiskové zprávy
-         p. Budín – Švandovo divadlo – snížení dotace o 200 000,- Kč
-         p. Herold – jsme jedna z mála městských částí, které dotují divadlo, které je příspěvkovou organizací HMP.
-         p. Budín – jestli bude uveřejněn průzkum – zvýšení nájemného
-         pí. Kalhousová – připomínky k článku na straně 19 „V Praze 5 se setkali zástupci neziskového sektoru“ – protože jde o pravidelné setkávání, byla by vhodná větší pozornost, informace o neziskových organizacích jsou nevyvážené, problémy jsou zřídka zveřejňovány
-         p. Myslík – bylo čerpáno z tiskové zprávy, nebyly dostatečné informace
Ad 2)
-         pí. Kalhousová – keramika Barrandov; zveřejnění klubu Poštovka – velkými písmeny
-         misijní banka ubožáků – rozvojové projekty v Africe, pracuje při kostelu sv. Václava
-         Meetfactory – galerie – představení projektu
-         I. Hašek – Proč on? v Národním domě na Smíchově byl zvolen předsedou ČMFS, bydlí na Zbraslavi
-         parlamentní volby - informace
-         návrhy na záslužné medaile
-         srpnový provoz MŠ, příměstské tábory
-         otevření Království železnic
-         program Smíchovské pláže
-         grant internet
-         datové schránky – jejich problematika
-         partnerství s MČ Bratislava – Petržalka
-         pomoc MČ Praha 5 obcím zasaženým povodní
-         na zasedání RMČ připravit pravidla volební inzerce do Pražské pětky
-         informace o Festivalu za vodou
 
 
Ad 3)
 
-         p. Budín – bylo by vhodné uveřejnit „Statut redakční rady Pražské pětky“ (např. na webových stránkách u zápisů z redakčních rad)
-         p. Herold – příprava mimořádného volebního čísla – Volby po Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Zapsala:           R. Pavlásková
Ověřil:              L. Herold
Přečteno: 7518x
Publikováno: 12.08.2009, poslední změna: 12.08.2009
Vytisknout