Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Redakční rada šipka doprava Zápisy ze zasedání 2009

 
 
 

Zápis ze zasedání redakční rady 21.4.2009

Zápis ze zasedání redakční rady Pražské pětky
21.4.2009
 
Přítomni:          dle prezenční listiny
Program:          1. Web MČ Praha 5
                        2. Hodnocení čísla 4/2009
                        3. Nové číslo 5/2009
Ad 1)
Dle „Statutu redakční rady Pražské pětky“ je redakční rada, rozšířená o starostu a předsedu komise informatiky, poradním orgánem v otázkách internetových stránek MČ Praha 5.
 
-         připomínky – ztrácejí se některé důležité informace, jsou tam téměř jen tiskové zprávy, někdy je komplikované najít určitou informaci, velmi málo fotografií (p. Herold)
-         je třeba zdůraznit některé akce, popř. přehled akcí, byla by vhodná jiná – nová struktura webových stránek (p. Heissler)
-         webové stránky je třeba zatraktivnit, v každém případě více fotografií, obnovovat informace, více zajímavostí z dění na Praze 5, staré informace – archiv, další postup se bude řešit na komisi informatiky (p. Jančík)
-         Pražskou pětku stáhnout z našeho webu ve zjednodušeném formátu, databáze občanů, kteří by chtěli zasílat Pražskou pětku v elektronické podobě (p. Myslík)
-         připomínky dalších členů redakční rady Pražské pětky je nutné směrovat k předsedovi komise informatiky a k p. starostovi (p. Herold)
Ad 2)
-         internetová školička pro seniory – v kontaktech je nutné uvádět nejen webové stránky, ale i telefonní číslo
-         vzpomínkový akt – vzpomínka na Josefínu Duškovou – nevhodné foto, výběr fotografií musí redakce konzultovat s p. Heroldem, popř. p. Myslíkem
-         distribuce Pražské pětky – v některých lokalitách Prahy 5 občané vůbec nedostávají Pražskou pětku, není často roznášena ani v centrální části Smíchova.
-         Rozhodlo se o novém distributoru – České poště, RR ukládá jednat s Vydavatelstvím 2000 o dodatku ke smlouvě.
-         dále by bylo možné využít informační stojany, které má k dispozici IC a možnost distribuce např. na Finanční úřad pro Prahu 5, na Českou správu sociálního zabezpečení, na polikliniky
-         změna předsedy politického klubu SNK ED – v Pražské pětce je v kontaktech uvedeno pouze telefonní číslo, pokud dojde ke změně tel. čísla, bude tato informace zveřejněna
-         u fotografií, kde jsou představitelé radnice, by bylo třeba přidat popisky, o koho se jedná (či to dát  do textu)
Ad 3)
-         30.4. – otevření Smíchovské pláže – informativně, reportáž bude v červnovém čísle
-         rekonstrukce tramvajové trati – informace pro občany (dle zahájení prací)
-         Bambiriáda – začátek června
-         TVP5 – reportáže musí korespondovat s informacemi v Pražské pětce
-         ZUŠ Nad Popelkou – nový koncertní sál
-         události na radnici – po dubnovém zasedání ZMČ- pro Pražskou pětku – shrnutí  – p. Myslík
-         maratón – krátké připomenutí  účastníků z řad zastupitelů
-         volební inzerce – volby do Evropského parlamentu
-         foto měsíce – bouldering
-         pražské přívozy
-         25.4. – Den Země v Prokopském údolí
-         Koncerty
-         Poštovka – program pro seniory
-         v příštím čísle – anketa Factum Invenia – anketní lístek (doprava v klidu)
-         fotografická soutěž
Zapsala:           R. Pavlásková
Ověřil:              L. Herold
Přečteno: 7641x
Publikováno: 25.06.2009, poslední změna: 25.06.2009
Vytisknout