Program 7. zasedání KV ZMČ Praha 5 dne 24.04.2017

Program 7. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 dne 24. 4. 2017

Č.

 Bod jednání

 

1.

Schválení programu 7. zasedání KV ZMČ P5;

Schválení zápisu z 6. zasedání KV ZMČ P5;

Volba ověřovatele zápisu ze 7. zasedání KV ZMČ P5

 

2.

 Kontrola úkolů z Plánu činnosti KV ZMČ P5 na rok 2017

 

3.

 Různé

- další termín konání KV dne 15. 05. 2017 od 16:00 hodin v místnosti ZMČ č. 603

 

Přečteno: 1067x
Publikováno: 11.05.2017, poslední změna: 11.05.2017