Program 5. zasedání KV ZMČ Praha 5 dne 27.03.2017

Program 5. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 dne 27. 3. 2017

Č.

 Bod jednání

 

1.

 Schválení programu 5. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu ze 4. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 5. zasedání KV ZMČ P5

 

2.

 Kontrola plnění úkolů RMČ P5 za období od 1.2 – 15.3.2017

 

3.

 Plán činnosti KV ZMČ P5 na rok 2017

 

4.

 Různé

- další termín konání KV dne 10.04.2017 od 16:00 hodin v místnosti ZMČ č. 603

 

      

Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Přečteno: 804x
Publikováno: 04.04.2017, poslední změna: 04.04.2017