Program 2. zasedání KV ZMČ Praha 5 dne 30.01.2017

Program 2. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 dne 30. 1. 2017

Č.

 Bod jednání

1.

 Schválení programu 2. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 1. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 2. zasedání KV ZMČ P5

2.

 Kontrola plnění usnesení RMČ P5 za období od 1. 1. do 15. 1. 2017

3.

 Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 za období od 1. 11. 2016 do 24. 1. 2017

4.

 Kontrola plnění plánu KV ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2016

5.

 Různé – návrh Zprávy o činnosti Kontrolního výboru ZMČ P5 za II. pololetí 2016

             - návrh Plánu kontrol Kontrolního výboru ZMČ P5 na I. pololetí 2017

 

Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Přečteno: 959x
Publikováno: 22.02.2017, poslední změna: 04.04.2017
Autor: root