Program 9. zasedání KV ZMČ Praha 5 dne 12.09.2016

Program 9. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 5 dne 12.09.2016

Č.

 Bod jednání

1.

 Schválení programu 9. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

2.

 Schválení zápisu z 8. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

3.

 Kontrola plnění usnesení RMČ P5 za období od 1.6. do 30.6.2016

4.

 Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 za období od 3.6.2016 do 9.9.2016

5.

 Průběžná kontrola transparence dotací (dary, granty, spolupořadatelství, příspěvky        na akce)

6.

 Kontrola plnění plánu 2016 Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

7.

 Pololetní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

8.

 Různé


Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 

Přečteno: 1099x
Publikováno: 12.09.2016, poslední změna: 12.09.2016
Autor: root