Program 5. zasedání KV ZMČ Praha 5 dne 02.05.2016

Program 5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 5 dne 02.05.2016

Č.

 Bod jednání

1.

 Schválení programu 5. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

2.

 Schválení zápisu ze 4. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

3.

 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období od 1.3.2016 do 15.3.2016

4.

 Zahájení kontroly Postupu likvidace Společného azylového domu, o.p.s. na základě podnětu dle Plánu KV ZMČ P5 na I. pololetí 2016 za měsíc duben

5.

 Další průběh kontroly vybraných IT zakázek a jejich potřeby

6.

 Další průběh kontroly efektivity systému ISO 9001 a jejího uplatnění v MČ Praha 5 dle Plánu KV ZMČ P5 na I. pololetí 2016 za měsíc březen

7.

 Další průběh kontroly Revitalizace parku Na Skalce

8.

 Informace o dalším průběhu kontroly hospodaření s byty podle pravidel pro přidělování bytů MČ Praha 5

9.

 Zařazení do plánu Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 vypracování zprávy o financování spolupořadatelství, grantů a darů za rok 2014 a 2015

10.

 Různé


Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 

Přečteno: 962x
Publikováno: 25.04.2016, poslední změna: 25.04.2016
Autor: root