Program 4. zasedání KV ZMČ Praha 5 dne 04.04.2016

Program 4. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 dne 04.04.2016

 

Č.

 Bod jednání

1.

 Schválení programu 4. zasedání KV ZMČ Praha 5

2.

 Schválení zápisu z 3. zasedání KV ZMČ Praha 5

3.

 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období od 16.1.2016 do 15.2.2016

4.

 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1.1.2016 - 24.3.2016

5.

 Zahájení kontroly efektivity systému ISO 9001 a jejího uplatnění v MČ Praha 5 dle Plánu KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2016 za měsíc březen

6.

 Průběh kontroly vybraných IT zakázek a jejich potřeby

7.

 Další průběh kontroly Revitalizace parku Na Skalce

8.

 Informace o dalším průběhu kontroly hospodaření s byty podle pravidel pro přidělování bytů MČ Praha 5

9.

 Zařazení kontroly energetických štítků do plánu kontrol KV ZMČ Praha 5 pro rok 2016

10.

 Různé 

Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

 

Přečteno: 1149x
Publikováno: 24.03.2016, poslední změna: 24.03.2016
Autor: root