Program 3. zasedání KV ZMČ Praha 5 dne 07.03.2016

Program 3. zasedání Kontrolní výbor městské části Praha 5 dne 07.03.2016

 

Č.

 Bod jednání

1.

 Schválení programu 3. zasedání KV ZMČ Praha 5

2.

 Schválení zápisu z 2. zasedání KV ZMČ Praha 5

3.

 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 16.12.2015 - 15.1.2016

4.

 Zahájení kontroly vybraných IT zakázek a jejich potřeby - dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2016

5.

 Průběh kontroly hospodaření se sociálními byty podle pravidel pro přidělování bytů MČ Praha 5

6.

 Návrh postupu kontroly Revitalizace parku Na Skalce

7.

 Různé

 

Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Přečteno: 1115x
Publikováno: 02.03.2016, poslední změna: 02.03.2016
Autor: root