Program 7. zasedání KV ZMČ Praha 5

Program 7. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 dne 11.05.2015

 

1)     Schválení programu 7. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)     Schválení zápisu z 5. zasedání KV ZMČ Praha 5

3)     Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 16.03.2015 - 15.04.2015

4)     Žádost o prošetření neprodloužení nájemní smlouvy

5)     Kontrola areálu Pod Žvahovem

6)     Kontrola aktuálnosti webových stránek  MČ Praha 5

7)     Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2015

8)     Různé

Přečteno: 7983x
Publikováno: 11.05.2015, poslední změna: 11.05.2015
Autor: Kancelář tajemníka