Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Privatizační výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2008

 
 
 

zápis z privatizačního výboru č.19 ze dne 15.12.2008

 Městská část Praha 5
   Úřad městské části                               
 Odbor obchodních aktivit              
    
Zápis z jednání
Privatizačního výboru MČ Praha 5 č.19/2008
Dne: 15.12.2008 od 09.30 hodin
Hlasování:   pro/proti/zdržel se
Přítomni:   p. Rygl, p. Herold, pí Matoušková, Bc. Smetana
Přítomni bez práva hlasování:  p. Plichta, p. Brabec - v.z. pí Staňková       
Omluveni:  Ing. Horák, Ing. Matoušek, Dr. Kudrys, p. Bartoš, p. Altner,
Omluveni bez práva hlasování:
Neomluveni:
Neomluveni bez práva hlasování:
1.    Schválení zápisu z PV č.18/2008 konaného dne 1.12.2008
          
            Zápis schválen bez připomínek.
 
            Hlasování: 3/0/1
 
2.    Žádost o odkoupení nemovitosti – Central Europe Holding a.s.
Objektč.p. 2577 Plzeňská, č.o. 212, k.ú. Smíchov
      
Stanovisko členů PV:
1.    PV doporučuje RMČ Praha 5 nesouhlasit s nabídkou k odkoupení nemovitosti č.p. 2577 Plzeňská č.o. 212, včetně zastavěného pozemku parc. č. 4589 vše k.ú. Smíchov Central Europe Holding a.s.
 2.    PV doporučuje RMČ Praha 5 trvat na záměru prodeje domu č.p. 2577 Plzeňská č.o. 212 právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel…
 
Hlasování: 3/0/1
3. Štěpařská č.p. 969,970,971,972 – vyřazení z privatizace – prodeje dle Pravidel
 
    Stanovisko členů PV:
    Členové PV odložily předložený materiál na zasedání PV dne 19.1.2009.
   Hlasování: 3/0/1
 
4.  Schválení prohlášení vlastníka
     Objekt: č.p. 931 Na Šmukýřce, č.o. 37, k.ú. Košíře
 
          Stanovisko členů PV:
     PV doporučuje RMČ schválit prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení
     §4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budovy Na Šmukýřce č.p. 931, č.o. 37,
     k.ú. Košíře.
Hlasování: 3/0/1
5. Prodej bytového domu právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel ..
   Objekt: č.p. 2272 Plzeňská č.o. 136, k.ú. Smíchov
 
    Stanovisko členů  PV:
    PV doporučuje RMČ schválit záměr prodeje domu č.p. 2272, Plzeňská č.o. 136 včetně pozemků   parc. č. 3974 a 3975, k.ú. Smíchov dle Pravidel za kupní cenu 9.900.000,- Kč právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů.
        Hlasování: 3/0/1
6. Prodej bytového domu právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel ..
   Objekt: č.p. 2273 Plzeňská č.o. 134 k.ú. Smíchov
 
    Stanovisko členů PV:
    PV doporučuje RMČ schválit záměr prodeje domu č.p. 2273, Plzeňská č.o. 134 včetně pozemků   parc. č. 3973 a 3972, k.ú. Smíchov dle Pravidel za kupní cenu 9.900.000,- Kč právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů.
.
     Hlasování: 3/0/1
 
Jednání PV ukončeno: 11,00 hod.
Zapsala: Hana Červenková OOA
Zápis ověřil: Zdeněk Rygl předseda PV
Dne:
Přečteno: 3319x
Publikováno: 06.01.2009, poslední změna: 06.01.2009
Vytisknout