Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Privatizační výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2008

 
 
 

zápis z privatizačního výboru č. 18 ze dne 1.12.2008

 Městská část Praha 5
   Úřad městské části                               
 Odbor obchodních aktivit              
    
Zápis z jednání
Privatizačního výboru MČ Praha 5 č.18/2008
Dne: 1.12.2008 od 09.30 hodin
Hlasování:   pro/proti/zdržel se
Přítomni:   p. Rygl,  p. Herold, p Bartoš, Ing. Matoušek, pí Matoušková, Dr. Kudrys, p. Altner,
                   Bc. Smetana
Přítomni bez práva hlasování:  p. Plichta, p. Brabec - v.z. p. Švanda       
Omluveni:  Ing. Horák
Omluveni bez práva hlasování:
Neomluveni:
Neomluveni bez práva hlasování:
1.    Schválení zápisu z PV č.17/2008 konaného dne 3.11.2008
          
            Zápis schválen bez připomínek.
 
            Hlasování: 6/0/0 (nepřítomen Ing. Matoušek , Dr. Kudrys)
 
2.    Žádost o odkoupení bytové jednotky č.1141/9
Objekt: Kováků č.p. 1141, č.o. 11, k.ú. Smíchov, Jiří Waňka
      
Stanovisko PV:
PV doporučuje RMČ Praha 5 schválit záměr prodeje dle Statutu za tržní cenu, tj. 892.600,--Kč
 
Hlasování: 5/1/0 (nepřítomen Ing. Matoušek, Dr. Kudrys)
 
3.    Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 314/2
Objekt: č.p. 314, Arbesovo nám. Č.o. 10, k.ú. Smíchov, Kamila a Pavel Tejkalovi
 
    Stanovisko PV:
    PV doporučujre RMČ Praha 5 souhlasit se záměrem prodeje bytové jednotky č. 314/2 dle Statutu
    za tržní cenu dle aktuálního ZP 573.800,-- Kč
   Hlasování: 6/0/0 (nepřítomen Ing. Matoušek a Dr. Kudrys)
 
4.  Štěpařská č.p. 969,970,971,972 – vyřazení z privatizace – prodeje dle Pravidel
 
          Stanovisko PV:
 PV předložený materiál neodhlasoval a doporučil OOA napsat informativní dopis oprávněným
 nájemcům bytů.
Hlasování: 7/0/0 (nepřítomen Dr. Kudrys)
5. Žádost o odkoupení nemovitosti – Central Europe Holding a.s.
   Objekt: č.p. 508 Slávy Horníka č.o. 18, k.ú. Košíře
 
    Stanovisko PV:
1.    PV doporučuje RMČ Praha 5 nesouhlasit s nabídkou k odkoupení nemovitosti č.p. 508 Slávy
     Horníka č.o. 18, včetně zastavěného pozemku parc. č. 515 a souvis. pozemku parc. č. 516/2,
    vše k.ú. Košíře Central Europe Holding. a.s.
2.    PV doporučuje RMČ Praha 5 trvat na záměru prodeje domu č.p. 508 Slávy Horníka č.o. 18 právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel…
        Hlasování: 8/0/0
6. Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 1532/07
   Objekt: č.p. 1532, U Okrouhlíku č.o. 5, k.ú. Smíchov, David Rauch
 
       Stanovisko PV:
       PV doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje půdního bytu č. 1532/07 včetně podílu
       společných prostorách domu a pozemku parc. č. 3884 a celého pozemku parc. č. 3885/1,
       k.ú. Smíchov oprávněnému nájemci b.j. za celkovou cenu 4.232.278,-- Kč bez splátek a bez slev,
       v případě podpisu kupní smlouvy do 26.9.2009 a s dohodou o narovnání mezi MČ Praha 5 a
      D. Rauchem.
     Hlasování: 8/0/0
7. Schválení termínů konání PV na I. pololetí 2009
 
   Stanovisko PV:
   PV souhlasil s předloženými termíny konání privatizačního výboru v I. pololetí 2009
   Hlasování: 8/0/0
 
Jednání PV ukončeno: 11,00 hod.
Zapsala: Hana Červenková OOA
Zápis ověřil: Zdeněk Rygl předseda PV
Dne:
Přečteno: 3253x
Publikováno: 15.12.2008, poslední změna: 15.12.2008
Vytisknout